Familier, børn, unge, uddannelse og trivsel

TUBA arbejder for, at alle unge mellem 14 og 35 år, som har forældre med et alkohol- og/eller stofmisbrug, kan få kvalificeret hjælp, når de behøver det, samt få mulighed for selv at blive en del af hjælpen og forebyggelsen for andre.

Vi tilbyder gratis rådgivning og terapi i form af enkelt- eller gruppeterapi samt online chatrådgivning til de unge. Derudover holder vi aftenarrangementer med undervisning, oplæg på uddannelsesinstitutioner mm. og kurser til fag- og frontpersonale.

Besøg os her.

Forælder Fonden er en frivillig social hjælpeorganisation.

Gennem vores indsatser styrker vi enlige forældres boligsituation, netværk og uddannelsesliv.

Det er vores mål at gøre udsatte og sårbare enlige forældre stærkere til gavn for deres børns trivsel og opvækst.

 

Besøg os her.

Hellebro er en privat-stiftet værested for unge hjemløse, der holder åbent på alle hverdage ml. 15-22.

På Hellebro får de unge gratis mad, varmen, en lur, et bad, godt selskab, tøjvask, mobilopladning, wifi, internetcafé, musikrum, bordtennis, samvær, hjælp til at komme videre i bolig, job eller skole eller fred til sig selv.

Kort sagt en pause fra gaden.

  

Besøg os her.

Landsforeningen Lænken er en brugerdrevet interesseorganisation for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn. Der er 24 foreninger rundt om i landet, hvor medlemmerne mødes ugentligt, og der er en forening specielt for voksne børn, som er opvokset i en alkoholfamilie - Lænkens Unge Ambassadører, LUA. Lænken er uafhængig af religiøse, politiske og kommercielle interesser.

Der kræves ikke afholdsløfte af medlemmerne, men al deltagelse i foreningslivet sker i et alkoholfrit miljø.

Besøg os her.

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og unge, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Vi oplever et kæmpe engagement fra ungdommen nu til dags. Hvert år lægger ca. 5000 frivillige tid, kræfter og iderigdom i at skabe fællesskaber og indfri vores samfundsdrøm om, at ”alle kan være noget særligt for nogen”.

Vi arbejder benhårdt for, at alle børn og unge oplever, at de kan tage et ansvar, der rækker udover dem selv, uanset hvilken baggrund og ballast, de kommer med.

Besøg os her.

Børns voksenvenner arbejder på frivillig basis for at skabe værdifulde venskaber mellem børn og unge med spinkle eller svære familieforhold og ressourcestærke voksne.

Børn der vokser op med en begrænset voksenkontakt oplever ofte ensomhed og mindreværd, og derfor har de et øget behov for tryghed og støtte - den indsats yder Børns Voksenvenner igennem etableringen af voksenvenskaber.
Vores vision er at bidrage til en positiv livsvarig forskel for børn og unge, der har det svært.
 

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram, som gennem en helhedsorienteret indsats på 10 år skal sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn i tæt samarbejde med de danske kommuner.

Med en kombination af intensive læringsforløb og en mentorordning skal børnene opleve større lyst til læring, øget selvværd og faglige succeser. Det skal skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv.
 

BROEN Danmark består af 22 frivillige foreninger, som hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid i lokale foreninger og klubber. Broen hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.

BROENs lokale foreninger består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab med andre børn og voksne rollemodeller. BROENs lokalforeninger arbejder tæt sammen med den enkelte kommune.
 

Spillerforeningen har siden 2005 drevet en række initiativer imod diskrimination og for positiv integration for især udsatte børn og unge.

De sociale aktiviteter er samlet i Player Social Responsibility, hvor de professionelle fodboldspillere er den store drivkraft.

PSR har i en årrække kørt flere forskellige fodboldprojekter, herunder bl.a. kampagnen ”Giv Racismen Det Røde Kort” samt ”Arena Spartacus” med fokus på gratis fodboldtræninger.

Besøg os her.

HOME-START FAMILIEKONTAKT er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til småbørnsfamilier under pres.
Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud. Lokalt ansatte koordinatorer sørger for, at de frivillige familievenner er klædt på til opgaven og matcher familiens behov for støtte.
Home-Start er en del af Home-Start Worldwide og er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser. Vi støtter, fordi små børn fortjener den bedste start i livet!
 

Alt for mange piger har det svært! Derfor har GirlTalk.dk som mission at hjælpe og rådgive unge piger til at håndtere deres livssituation og øge deres trivsel.

GirlTalk.dk har en chatrådgivning, hvor de unge piger kan søge hjælp ved at tale med uddannede, frivillige rådgivere. Udover chatrådgivning har GirlTalk.dk tilbud om samtalegrupper, workshops, foredrag og psykologforløb til pigerne.

På GirlTalk.dk kan man tale om alt, for vi tror på, at alle er værdifulde og alle har brug for en tale med.

Besøg os her.

INSP! er kort for inspiratorium. Vi arbejder med at styrke den sociale sammenhængskraft. Vi arbejder for at ændre de strukturer, der skaber social eksklusion og gør det ved at fremme aktiv deltagelse i samfundslivet, især børn og unges. Vi er optaget af, hvordan alle borgeres og alle aktørers ressourcer kan mobiliseres, udveksles og udvikles gennem nye møder på tværs og gennem nye tværgående samarbejder.
Vi arbejder ikke med at løse ét problem, men på at skabe forudsætningerne for, at vi som mennesker, organisationer og samfund kan forebygge eller løse alle slags problemer. Det handler om at øge vores samlede sociale kapacitet.

Besøg os her.

De grønne pigespejdere er Danmarks eneste spejderkorps kun for piger og kvinder. Vi gør piger i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale, fordi vi tilbyder et unikt frirum, hvor piger lærer at tro på sig selv og turde mere.

Vores vision er, at vi giver piger mod og vi sætter verden i bevægelse. Det sker gennem sjove og udfordrende aktiviteter i naturen og i byen. Fordi alle piger skal kaste sig med gåpåmod ud i livet. Hos De grønne pigespejdere giver vi dem et sted at øve sig på det.

Besøg os her.

Familiestøtten hjælper økonomisk trængte børnefamilier, ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til modtagerfamilien, og bliver matchet så de har børn af samme køn, men et par år ældre. Der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at arve, for den udsatte familie.

Dette giver familierne en sikkerhed og en tryghed, og en generel øget livskvalitet, der både er med til at forbedre børnenes chancer i livet, og som i sidste ende hjælper med til at gøre familien mere robust og selvhjulpen.

Besøg os her.