Kriminalitet og tryghed

Lev Uden Vold er en national enhed mod vold i nære relationer.

Vi vil med hjælp, viden og faglighed løfte indsatsen på området. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde direkte hjælp og rådgivning til voldsramte og voldsudøvere samt ved at styrke fagligheden blandt de professionelle, der møder de voldsudsatte, voldsudøverne og deres pårørende.

Endelig vil Lev Uden Vold være med til at skaber øget opmærksomhed omkring vold i nære relationer.

 

High:five er det første kriminalitetsforebyggende initiativ i Danmark, som er startet af et netværk af danske virksomheder. Med opstarten af High:five har socialt ansvarlige virksomheder således engageret sig aktivt i inklusion af tidligere straffede på arbejdsmarkedet.

Initiativet styrker på den ene side virksomhedernes sociale engagement, og på den anden side øger det mulighederne for, at en udsat gruppe i samfundet kan få en chance for at skabe sig et nyt liv.


Besøg os her.

Natteravnene består af frivillige voksne, som i grupper på tre går tur i de ikoniske gule Natteravnejakker på forskellige tider af døgnet afhængig af lokale forhold og behov.

Målet er at skabe større tryghed og øget livsglæde, trivsel og integration for de unge. 4.000 frivillige Natteravne sikrer, at vores unge kommer sikkert hjem fra festen. Uden Natteravnene var festen slet ikke så munter. Natteravnene er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

Besøg os her.

Invicto er en organisation der støtter ofre, vidner og pårørende til at komme videre efter en forbrydelse eller voldsom hændelse. Invicto er:

- Et forum på nettet hvor berørte anonymt og gratis kan dele deres historie med andre.
- Faglige og personlige blogs fra tidligere ofre og en traumepsykolog.
- En brevkasse hvor alle kan skrive ind med spørgsmål.
- Vidensdeling og foredrag.
- Målrettede tilbud som inkluderer foredrag og samtalegrupper til virksomheder og faggrupper.
  

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Offerrådgivningen kan også tilbyde en Mentorordning hvis der er brug for et videre forløb. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis og kan være anonymt.

 

Besøg os her.

Danner arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.
Danner har mere end 36 års erfaring med at støtte og rådgive voldsudsatte kvinder og deres børn.
Ud over at drive et krisecenter laver Danner oplysningsarbejde for at bryde tabu om vold i nære relationer. Internationalt bekæmper Danner vold mod kvinder og drager omsorg for deres liv og rettigheder i samarbejde med krisecentre og kvinderettighedsorganisationer.
  

Bryd Tavsheden er en forening, baseret på frivillighed, som tilbyder anonym rådgivning og hjælp til børn og unge, der oplever vold i familien eller kærestevold.

Børn og unge i alderen 13-21 kan henvende sig på henholdsvis Brevkassen, Chatten og Telefonen. Basen og vores mobile rådgivning RejseBasen tilbyder rådgivende samtaler.

Bryd Tavsheden afholder desuden temadage om vold på skoler, ungdomsuddannelser og UC'er.
 

Café Exit er en forening, der støtter ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at starte på en frisk. Café Exit tilbyder socialrådgivning og mentorforløb, gældsrådgivning, vejledning om job og uddannelse, samtaler med terapeut og psykolog samt en række sociale og kulturelle aktiviteter.

Målet er at skabe nye netværk og hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus.

 

Besøg os her.

Brandkadetter i Danmark tilbyder unge at blive inviteret indenfor i en brandmandsverden med fokus på udvikling af brandmandsfaglige og sociale kompetencer samt deltagelse i et unikt fællesskab i beredskabet.

550 unge gennemgår brandkadetuddannelsen i perioden 2014-2017 ud fra strukturerede rammer og nationalt udarbejdet undervisningsmateriale.

Brandkadetter i Danmark tilbyder sparring i forhold til opstart og drift af et brandkadetkorps og samarbejder med lokale samarbejdspartnere.

Besøg os her.

I Gadespejlene hjælper vi unge med begrænsede voksenressourcer, i aldersgruppen 15 år – 25 år, til et liv uden mistrivsel – misbrug – kriminalitet.

Vi er ressourcestærke voksne (40 år +) mentorer der møder de unge mentees i et frivilligt og fortroligt match forløb, hvor den unge definerer hvad de har brug for hjælp til. De frivillige mentorer er organiseret i lokale selvstændige frivillig foreninger, med egen bestyrelse, og mødes regelmæssigt for deling af viden, læring og meningsfyldt socialt samvær. Vi er alene i kommuner hvor vi har indgået en samarbejdsaftale, da vi ønsker at være et supplement til den eksisterende kommunale indsats overfor målgruppen, og ikke et alternativ.

Besøg os her.

Dansk Stalking Center er Nordens første specialiserede videns- og interventionscenter om stalking. Vi arbejder med at forbedre stalkingudsattes vilkår og med at indsamle og formidle viden om stalking blandt fagpersoner og i befolkningen.

Dansk Stalking Center har en afdeling i både København og Aarhus, hvor vi tilbyder stalkingudsatte og deres børn psykosocial rådgivning og psykologbehandling både individuelt og i grupper. Derudover tilbyder vi juridisk rådgivning, rådgivning til de udsattes sociale netværk samt rådgivning til fagpersoner, der kommer i berøring med stalking. Stalkere har også mulighed for at komme i behandling i Dansk Stalking Center.


Besøg os her.

Dialog mod Vold er et landsdækkende specialiseret behandlingstilbud til udøvere af vold i nære relationer, partnere og børn.

Målet med behandlingen er at stoppe volden og sikre, at partneren og børnene ikke bliver udsat for yderligere vold. Behandlingsforløb bliver sammensat efter den enkeltes behov med mulighed for individuel terapi, gruppeforløb, familiesamtaler og parterapi.

Dialog mod Vold er en del af Askovfonden, som er en non-profit NGO, der skaber sociale løsninger.

Besøg os her.