Om os i Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer. Vi ved, at en tidlig, langsigtet indsats er den bedste investering for samfundet i forhold til børn, unge, forældre, skole og integration.

I et samfund hvor vigtige sociale opgaver har trange kår bl.a. på grund af pressede offentlige budgetter vil vi gerne sammen med hele civilsamfundet være med til at finde de frivillige sociale løsninger, som virker og kan bidrage til vores velfærdssamfunds beståen. Når det offentlige samarbejder med de frivillige bliver outputtet stort set altid billigere og anderledes trygt for de deltagende, da frivillighed jo ikke handler om jura og økonomi, men om medmenneskelighed og medborgerskab – om hjælp uden mellemregninger fra borger til borger, fra familie til familie og fra voksen til barn.

Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er en ikke erhvervsdrivende almennyttig fond som i sit daglige virke arbejder for at skabe mere velfærd for færre midler gennem forskellige frivillige sociale indsatser og tænkemåder.

Vi samarbejder med en lang række private virksomheder samt med både kommuner, regioner og staten, og vi betragter de frivillige sociale indsatser som det sociale enzym, som binder sektorerne sammen og skaber bedre udnyttelse af ressourcerne med hjælp fra de tusindvis af frivillige, som i det daglige bruger deres fritid på at hjælpe til, der hvor der er brug for det. Som noget helt særligt har vi opnået stor erfaring med at opbygge franchiselignende koncepter for non-profit aktiviteter. Det kan du læse mere dybdegående om under Franchise Koncepter.

Frivillighed som investering

Vi tror på at frivillighed bedst gør en langvarig forskel, når den organiseres gennem de etablerede organisationer, og vi har gennem tiden opbygget stor viden om hvilke resultater det er muligt at skabe på kort og lang sigt, når alle sektorer spiller sammen. Der står klart, at mange bevillinger på det frivillige sociale område er både små og kortvarige og dette afspejler dels den kortsigtede politiske dagsorden med 2-4 årige valgperioder og dels en tendens til at man i det offentlige ser frivillige sociale investeringer som omkostninger frem for som investeringer. Det er bl.a. denne tænkning Fonden for Socialt Ansvar ønsker at udfordre. Det er meget vigtigt for fremtiden, at vi bliver offensive frem for reaktive, således at så mange børn og unge støttes og styrkes så tidligt som muligt og før det går galt.

Vi har primært fokus på børn, unge og deres familier og arbejder altid gennem tidlig indsats med et forebyggende sigte. Alle medarbejdere i Fonden har selv rod i den frivillige verden, og de arbejder sammen med Fondens frivillige, som ildsjæle gør det med engagement og hjerteblod. Vi tror på videndeling, så alle vores koncepter og materialer er offentlige tilgængelige for alle som måtte være interesserede.

Vi tænker i social innovation og leder altid efter nye måder at tænke og strukturere frivillighed på. Det betyder også at ikke alle vores indsatser er organiseret i demokratiske foreningsstrukturer eller andre anerkendte forsamlingsstrukturer, men derimod samler sig i franchise fælleskaber, nye selvdrevne netværksstrukturer eller andet. Alle vores indsatser baserer sig dog på de danske folkeoplysende traditioner og forholder sig til oplysning, dannelse og aktivt medborgerskab gennem inkluderende og fordomsfri fælleskaber.

Vi interesserer os for børn, unge og deres læring, dannelse og uddannelse, og udvikler lige nu vores viden på dette område gennem vores skole- og erhvervsguider samt vores GymLife indsats, som retter sig mod alle gymnasieelever og som senere udbredes til hele ungdomsuddannelsesområdet.

Familien som fundament

Vi interesserer os for alle familier fordi de er fundamentet for en god opvækst og arbejder således gennem vores Familieiværksættere med alle førstegangsfødende familier i en familierettet og forebyggende indsats, som underviser og træner de nye familier, danner lokale familienetværk og giver nybagte mødre og fædre bedst mulige forudsætninger for at holde sammen og klare sig godt i lokalsamfundet samt i familien på tværs af køn, alder og etnicitet. Glade forældre har glade børn.

Vi arbejder målrettet med integration og herunder integration af isolerede indvandrerkvinder med børn (Bydelsmødrene) samt indvandrerfædre for forandring (Baba). I disse indsatser arbejde vi primært i de boligsociale områder med relationsopbygning mellem forældre og børn samt mellem forældrene og systemet, skolen og hele det omkringlæggende samfund.

Tryghed er et hovedtema i vores arbejde og alle vores indsatser arbejder for at børn og unge skal få en tryg opvækst. Vi skal ikke kun passe på vores egne børn, men også på alle de andres og dette er Natteravnene et tydeligt eksempel på. Når de unge mennesker skal lære at begå sig i nattelivet, som ikke er blevet mindre voldsomt med årene, er det af afgørende betydning, at der er ekstra voksne i bybilledet, som de unge kan hente hjælp hos, hvis noget går galt eller er som det ikke skal være. Natteravnene er ekstra øjne, ører og hænder i natten, og vi har en tæt kontakt med de unge samt med det lokale skolevæsen, politi og ssp.

Ovenstående er eksempler på nogle af vores egne indsatser, som du kan læse meget mere om her på siderne, hvor du også kan orientere dig i alle de gode frivillige sociale organisationer, som er en del af vores netværk – Netværk for Socialt Ansvar eller er en del af vores rugekasse, hvor vi hjælper andre foreninger og organisationer godt på vej med at modne, franchisegøre eller skalere deres idé.