Bydelsmødre

Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv. Deres formål er at støtte isolerede kvinder.

Ved at Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og støtte, hun har brug for, kan hun få kontrol over og indflydelse på sit eget liv og træffe de beslutninger, som hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.

Bydelsmødrene retter deres indsats mod kvinder som lever isoleret, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og hvoraf mange har mistillid til det kommunale system. Bydelsmødrene er forankret lokalt.

I lokalmiljøet rekrutteres og uddannes Bydelsmødrene og her koordineres indsatsen. Bydelsmødrene kan skabe kontakt og etablere en tillidsfuld og ligeværdig samtale med kvinderne, bl.a. fordi de bor side om side med kvinderne, de taler 56 forskellige sprog og kommer fra 41 forskellige nationaliteter, og mange af dem har erfaringer med at være nye i Danmark. Derudover har de kompetencerne og den motivation, der skal til for at gøre en forskel for sårbare kvinder i Danmark. Bydelsmødrene bygger bro mellem kvinderne og det omkringliggende samfund

Du kan læse meget mere her om Bydelsmødrene.