Vores samarbejdspartnere og sponsorer

Nedenfor er vores nuværende hovedsamarbejdspartnere og sponsorer opført. Vi er altid åbne overfor nye samarbejdsmuligheder, så kontankt os endelig på fonden@socialtansvar.dk eller ring på +45 7012 1232 for at hør mere om et kommende samarbejde.

DSB har været Hovedsamarbejdspartner i Natteravnene siden maj 2009. DSB er Danmarks største trafik operatør og er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Transport- og Energiministeriet.

S-togene er DSB’s storbytog. De kører i hele hovedstadsområdet, og det er her, DSB har langt det største antal passagerer. Cirka 245.000 rejser i døgnet i gennemsnit, alle ugens dage, året rundt. DSB S-tog har været samarbejdspartner siden 1. juni 2008, siden hen er DSB tog i hele landet kommet til og Natteravne på arbejde har fri transport på samtlige strækninger på S-togsnettet, Fjern- og Regionalnettet samt på Kystbanen mellem Helsingør og Københavns Lufthavn, Kastrup.

Læs mere om DSB

TrygFonden har været hovedsamarbejdspartner i Natteravnene siden maj 2004. TrygFonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark og er en del af TryghedsGruppen.

                                                              Tryghedsgruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og
                                                               tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

                                                               Læs mere om TrygFonden

Tuborgfondet er pr. 1. januar 2016 blevet hovedsponsor i Natteravnene. Tuborgfondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager frivillige ildsjæle i deres aktiviteter. Samtidig udvikler og støtter Tuborgfondet større projekter og initiativer, der nytter erhvervsliv og civilsamfund tættere sammen, og som bidrager til at virksomheder lettere kan få en aktiv rolle i samspillet med de frivillige foreninger og organisationer.

Læs mere om Tuborgfondet

Carlsberg har været Hovedsamarbejdspartner i Natteravnene siden maj 2004 og er stadigvæk medlem af styregruppen. Bryggeriet Carlsberg er på det sociale område måske mest kendt for sin støtte til kulturen, fodbold og andre sportsgrene. Men Carlsberg er i høj grad også en socialt ansvarlig virksomhed, som i dette tilfælde gør en stor indsats for det frivillige sociale område.

Læs mere om Carlsberg

Falck har været Hovedsamarbejdspartner i Natteravnene siden maj 2004. Falck er landets største redningskorps, og deres formål er at forebygge og hjælpe. Siden Natteravnenes start har Falck bidraget med ulykkesbegrænsende 1. hjælps orientering i forbindelse med start af nye foreninger.

Læs mere om Falck

Bikubefonden er hovedsamarbejdspartner for Bydelsmødrene. Bikubefonden støtter bl.a. tværgående initiativer, hvor frivillige og erhvervslivet mobiliseres til at støtte og hjælpe de socialt udsatte.

Læs mere om Bikubefonden

Det Obelske Familiefond er hovedsamarbejdspartner på Familieiværksætterne. DOF er en erhvervsdrivende familiefond, som ifølge deres fundats yder støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål bl.a inden for sociale formål og sundhed.

Læs mere om Det Obelske Familiefond

Lauritzen Fonden har i 2015 været med til at kickstarte Fondens arbejde med at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område primært gennem støtte af vores netværksarbejde. Et af deres fokusområder er sårbare børn og unge og Lauritze trivsel, trygge rammer og en sikker opvækst for udsatte i samfundet.

                                                              Læs mere om Lauritz Fonden

Simon Spies Fonden er hovedsamarbejdspartner på GymLife. Spies Fondens bestyrelses hjerter banker varmt for de unge i gymnasiet. Simon Spies Fonden støtter almennyttige formål eller almenvelgørende formål samt almen fremme af erhvervslivet. Desuden støttes personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder, har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde.

Læs mere om Simon Spies FondenFonden for Socialt Ansvar arbejder sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og henviser til deres mange tilbud, som følger her:

1. De udbyder kurser for frivillige

2. De driver et netværk for konsulenter ansat i frivilligorganisationer

3. De samler viden på frivilligområdet (også fra udlandet) og vil gerne være det førende viden center på frivilligområdet

4. De tilbyder også, mod betaling, at evaluere frivilligindsatser

Læs mere CFSA 


KMD har hjulpet Fonden for Socialt Ansvar i processen mod at blive mere digitale ved at donere en større mængde hard-ware. Læs mere om KMD

I forbindelse med starten af Natteravneforeningerne medvirker politiet med en orientering om politiets virke og ansvar og ikke mindst med gode råd til de nye Natteravne. SSP-folk landet over er de lokale Natteravneforeningers nærmeste samarbejdspartnere.

                                                   Derfor er det naturligt at Fonden samarbejder med SSP-Samrådet på landsplan. 
                                                   Både politi og ssp er repræsenteret i Natteravnenes styregruppe.


Alle vores indsatser indgår i professionelle og tætte samarbejder med mange af de danske kommuner.


Alle vores indsatser indgår i professionelle og tætte samarbejder med mange af de danske regioner.

Støtter indsatsen Bydelsmødre og har i 2015 i øvrigt udpeget Fonden for Socialt Ansvar til at være med til at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område.

Læs mere om SIM

Støtter gennem Styrelsen for International rekruttering og Integration vores indsats baba

Læs mere om UIBM


Er en af Fondens gode samarbejdspartnere. I 2015 har Realdania således støttet Fonden med en arkitektundersøgelse i forbindelse med Fondens drøm om at ”bygge” et NGO hus. Realdania støtter bl.a. projekter som skal bidrage til at løse markante og komplekse samfundsproblemer og til at skabe livskvalitet for alle danskere.

Læs mere om Realdania

Rotary er en af Fondens betydningsfulde samarbejdspartnere gennem flere år. Rotary er et lokalt og internationalt netværk som består af deres klubber, den internationale afdeling og deres fond. Sammen arbejder Rotary klubber, Rotary International og The Rotary Foundation for at få varige forbedringer i vores samfund og i hele verden.

                                                         Læs mere om Rotary

IKEA har et etableret samarbejde med Bydelsmødrene og sidder også i styregruppen.

Læs mere om IKEA

IBM sidder i styregruppen hos Bydelsmødre og bidrager gennem deres program ’On Demand Community’ med forskelligt frivilligt engagement som tager udgangspunkt i deres medarbejders evner og kompetencer.

Læs mere om IBM ’On Demand Community

Sidder i styregruppen hos Bydelsmødrene, og i maj 2016 vil de lægge hus til det globale arrangement Women Deliver.

Læs mere om Statens Museum for Kunst

På nationalt plan er KAB en samarbejdspartner for Bydelsmødrene via deres arbejde i styregruppen, men de er også meget engagerede på lokal plan i de forskellige Bydelsmødre-grupper landet over.

Læs mere om KAB

Center for Boligsocial Udvikling sidder i styregruppen hos baba og står for at evaluere hele deres indsats.

Læs mere om CFBU

Camilla har været med til at udvikle Fondens nye visuelle identitet, og er designeren bag fonten i vores logo. Camilla er selvstændig grafisk designer og hun udvikler både designs, layouts, illustrationer, fonts og fuldkomne identiteter.

                                                       Læs mere om Camilla Severinsen