Thit Aaris-Høeg opstiller til Frivilligrådet


Kære stemmeberettigede kollegaer, 

Frivilligheden og ikke mindst det frivillige sociale område har gennem de sidste år udviklet sig markant. Professionaliseringen, fundraising kapløbet og markedsgørelsen har gjort, at specielt de små og mellemstore landsorganisationer er kommet i klemme. Disse landsorganisationer er top specialiserede, og dygtige til at skabe meningsfulde, tryghedsskabende og inkluderende fællesskaber lokalt. 
I Fonden for Socialt Ansvar har vi de sidste år kæmpet for at sætte disse organisationernes vilkår på dagsordenen, og det er bl.a. dette fokus, som jeg vil bruge mit kandidatur til at fastholde i det nye Frivilligråd. 
Der er stort fokus på de lokale foreninger rundt omkring i landet, men hvis disse skal gøre mest muligt gavn for udsatte målgrupper og for samfundet kræver det en overordnet koordinering. De små og mellemstore landsorganisationer har hver i sær mange års erfaringer og også veldokumenterede resultater med specifikke målgrupper og herunder f.eks. hjemløse, kriminelle, udsatte unge, anbragte børn, sårbare familier, psykisk og fysisk syge og deres pårørende, isolerede indvandrere, krigsveteraner, alkoholikere og misbrugere m.fl.

Fonden for Socialt Ansvar ønsker veletablerede landsorganisationer samt et konstruktivt samarbejde organisationerne imellem. 

Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for: 

✓ At skabe bedre rammer og ordentlige arbejdsvilkår for hele det frivillige område. 
✓ At skabe mere samarbejde på tværs. 
✓ At sætte fokus på landsorganisationers nødvendige arbejde. 
✓ At vi bliver bedre til at sondre mellem forskellige former for frivillighed og organisering. Vi kan ikke uden videre tale om frivillighed og de frivillige organisationers behov for støtte over én kam. 
✓ At vi på tværs af den frivillige sektor, kommunerne, staten og det private erhvervsliv får den fornødne viden om hinandens rammevilkår og muligheder, således at der kan skabes bedre og mindre bureaukratiske samarbejdsmodeller. 
✓ At vi omfavner og understøtter alle de nye spændende organiseringsformer og eksperimenterende foreninger og organisationer, således at også disse får mulighed for at gøre deres gode og anderledes idéer til bæredygtige koncepter. 

Der er ingen tvivl om, at alle os frivillige i Danmark gør vores land til et bedre og tryggere sted at leve. Det skal vi sætte pris på. Det har en værdi i sig selv, og den danske forenings- og frivilligkultur er en nødvendig og fundamental kraft i vores demokratiske samfund. 

Vi vil drive frivillighed på frivillighedens vilkår, og når vi skal løse velfærdsopgaver på tværs af sektorer skal vi holde fast i værdien af, at vi hver i sær gør det vi er bedst til. 
Jeg har personligt mange års erfaring indenfor både folkeoplysningen, idrætten, psykiatrien og det frivillige sociale område, og kan derfor bidrage med en bred forståelse og også stor respekt for hele frivilligsektoren. 

Jeg håber, at I vil stemme mig ind, så jeg kan være med til at gøre en forskel. 

De bedste hilsner 
Thit Aaris-Høeg

Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar