Kommunikationspraktikant til Fonden for Socialt Ansvars arbejde med at styrke demokratisk deltagelse

Bydelsmødre og baba er gået sammen om at bane vej for øget deltagelse og demokratisk handlekraft hos danskere med minoritetsbaggrund. Med Mind the Democracy er vi i gang med at skabe en bevægelse som giver nye ansigter mod og demokratisk selvtillid til at tage del i samfundets udvikling.

Til at hjælpe os med at få vores budskaber ud på forskellige platforme og sætte Mind the Democracy på dagsordenen hos en bred vifte af målgrupper, søger vi til efteråret en knivskarp og strategisk tænkende kommunikationspraktikant med stærke relationskompetencer.

Så hvis du brænder for at arbejde både med support af frivillige og med kampagnekommunikation, sociale medier, pressearbejde og journalistisk formidling - er det måske dig, vi søger.

På Gadehøjskoler over hele landet uddanner vi demokrati-inspiratorer gennem praktisk træning i demokratikompetencer. Efter kurset er de klar til at afholde mini-gadehøjskoler i deres egne netværk – og dermed sprede ringe i vandet.

Derudover eksperimenterer vi i øjeblikket med nye indholdsformater til sociale platforme, blandt andet for at synliggøre vores mange engagerede frivillige demokrati-inspiratorer.

Du kommer både til at hjælpe os med at udvikle og producere produkter til sociale medier, ligesom du skal være med til at styrke vores samlede SoMe strategi. I efteråret afholder vi to Gadehøjskoler, hvor vi uddanner nye demokrati-inspiratorer. Her er du med til at bidrage til presseindsatsen, afvikling af Gadehøjskolen og efterfølgende i support og koordinering af frivillige.

Dine opgaver og dig

  • Du er godt i gang med en kommunikationsfaglig uddannelse eller har erfaring med kommunikation. Det kan fx være cand.mag., cand.com., cand.scient.pol., cand.merc. eller journalist
  • Du har viden om og interesse for at arbejde strategisk med kommunikation
  • Du har et godt kendskab til brugen og udviklingen af sociale og digitale medier
  • Du er dygtig til at formidle budskaber og tilpasse dem til forskellige målgrupper
  • Du har erfaring med videooptagelse- og redigering, samt evt. grafiske evner og muligvis kendskab til Adobe-programmerne 
  • Du er en dygtig koordinator, som kan håndtere mange bolde i luften.
  • Du har lyst til og måske også erfaring med at afvikle workshops
  • Du er god til at skabe relationer i et mangfoldigt netværk.
  • Du brænder for demokrati og aktivt medborgerskab og har lyst til at samarbejde med frivillige.

Som praktikant får du en central rolle i Mind the Democracy med rige muligheder for at få testet din kommunikationsfaglige værktøjskasse.

Vi er et lille team og opgaverne spænder vidt. Vi har højt til loftet og lyst til at dele ud af ansvaret, så du skal være klar på at arbejde selvstændigt, men også trives med rugbrødsarbejde, have overblik og lyst til sammen med teamet at tage ansvar for de praktiske opgaver fx i forbindelse med afvikling af Gadehøjskoler.

Det er vigtigt for os, at du lærer en masse undervejs i din tid hos os. Du kommer til at tage del i en masse af de fælles aktiviteter i huset og indgår på lige vilkår i det kollegiale fællesskab.


Vilkår og ansættelse

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentligt. Der vil også forekomme aften- og weekendarbejde i forbindelse med afviklingen af Gadehøjskoler og events. Efter nærmere aftale og gensidig fleksibilitet tilpasses forløbet den enkeltes studieforhold. Praktikperioden går fra d.1. september 2020 til d. 31. december 2020 og vi stiller en kontorplads og arbejdscomputer til rådighed.

Send en motiveret ansøgning til laura@socialtansvar.dk senest den 5. juni. Vi afholder samtaler de efterfølgende uger.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til projektleder Laura Have Yde på laura@socialtansvar.dk eller tlf. 21306085.


Kort om Mind the Democracy

Mind the Democracy er en landsdækkende kampagne, der i 2019/2020 sætter skub i en hverdagsdemokratisk bølge med nydanskere i front som demokrati-inspiratorer. Bag kampagnen står Bydelsmødre og Baba. Begge er indsatser under Fonden For Socialt Ansvar.

Mind the Democracy arbejder for at åbne deltagerdemokratiet op for borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Det gør vi dels gennem træning af demokratiske kompetencer på vores Gadehøjskoler og dels ved at skabe en platform for møder på tværs af etnicitet og forskellighed. Målet er at styrke fællesskabet og sammenhængskraften – lokalt såvel som nationalt.


Vi har til huse hos Fonden for Socialt Ansvar på Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV.