Skarp erfaren fundraiser

Vil du være med til at hjælpe udsatte børn, unge og deres familier i Danmark? Fonden for Socialt Ansvar søger en selvkørende, velskrivende, robust og proaktiv fundraiser til et ansvarsfuldt job, som til tider kræver brede skuldre og en kampgejst ud over det sædvanlige.
Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer og er  paraplyorganisation for frivillige sociale indsatser, der byder ind med løsninger på en række af samfundets alvorlige problemer. Vi driver blandt andet indsatserne Natteravnene, Bydelsmødre og baba.

Alle vores indsatser bygger på tværgående samarbejde mellem den frivillige, private og offentlige sektor, for sammen står vi stærkest. Så, hvis du har hjertet på det rette sted og brænder for at skrive fondsansøgninger og rejse midler til Fonden for Socialt Ansvar, så er du måske vores nye fundraiser.

Dine primære opgaver vil være at:

 • Søge midler fra både offentlige og private puljer til drift og videreudvikling af allerede eksisterende initiativer.
 • Selvstændigt udarbejde og skrive større projektansøgninger til nye projekter og andre udviklingsopgaver samt udarbejde budgetter.
 • Selvstændigt udvikle og projektstyre fundraising-aktiviteter på diverse platforme
 • Styre husets bevillinger, således at alle krav og tidsfrister ift. løbende status og afrapportering til bevillingsgivere bliver overholdt.
 • Bidrage til opgaverne i Fundraising & Kommunikation samt det tætte tværfaglige arbejde i huset.

Din profil
Du bliver en meget vigtig brik i vores velfungerende team i Fundraising & Kommunikation, hvor vi arbejder tæt sammen om fundraising, kommunikation og udvikling af kampagner. Vi forestiller os at du er:

 • Erfaren fundraiser med dokumenterede resultater fra en lignende stilling.
 • Udstyret med et godt overblik og er dygtig til at strukturere og prioritere din tid, så deadlines bliver overholdt.
 • Velformuleret både mundtligt og skriftligt – og kan fx drage essensen ud af lange projektbeskrivelser og gøre en tekst knivskarp.
 • Fleksibel, besidder et godt overblik, også i pressede situationer og så vil det være dejligt, hvis du er ligeså positiv og imødekommende som os andre.
 • God til at tage ansvar og løbe med bolden i et hus med korte beslutningsgange.
 • Udvise stor rummelighed og har en naturlig evne til at begå dig på flere niveauer og samarbejde med mange forskellige kolleger, samarbejdspartnere og bevillingsgivere.
 • Har en proaktiv tilgang og tænker i muligheder fremfor begrænsninger.

Din uddannelse er ikke altafgørende, men vi forestiller os, at den ligger inden for marketing og kommunikation. Det vigtigste er, at du er velskrivende, har et solidt teoretisk og eksekverende fundament og er en dygtig projektleder med masser af ’drive’ og en struktureret tilgang til opgaverne. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at udarbejde større projektansøgninger, hvor du sikrer, at kravspecifikationer mv. bliver overholdt.  
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra NGO-branchen, men ikke altafgørende. Stillingen refererer til chefen for Fundraising & Kommunikation.

Vi tilbyder:
 • Et selvstændigt job med stort ansvar i en professionel organisation i god udvikling
 • Et udfordrende og spændende job, hvor du gør en stor forskel for børn, unge og familier
 • Engagerede søde kolleger og et uhøjtideligt arbejdsklima


Praktisk information
Jobbet er en fuldtidsstilling på 37 timer. Arbejdstiden er fleksibel, og du må være indstillet på, at der ind imellem vil være arbejde uden for normal arbejdstid.

Løn efter aftale.

Ansøgningsfrist:
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og glæder os til at modtage din ansøgning.
Ansøgningsfrist: 16. september 2019 kl. 12. Samtaler afholdes løbende.
Send din ansøgning til chefen for Fundraising & Kommunikation, Lena Geert-Jørgensen på lena@socialtansvar.dk

Om Fonden for Socialt Ansvar
Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond. Fondens formål er at støtte aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i den civile-, private- og offentlige sektor. Indsatsen sker på basis af eksterne bevillinger og donationer, som FSA’s aktiviteter søger, da FSA ikke selv er formuende. FSA's aktiviteter fokuserer på at skabe tryghed, livsglæde og konstruktiv sameksistens, især blandt børn, unge og udsatte grupper, gennem omsorg og forebyggende indsatser.


Fonden for Socialt Ansvar bor på Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV.