Om Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer og ønsker at gøre tingene på en anden måde.

Fonden for Socialt Ansvar ønsker at sikre, at der udføres en masse frivilligt arbejde inden for væsentlige og forsømte områder i samfundet – dér hvor stat eller kommune ikke har prioriteret eller ikke har midler til at stille op. Desuden ønsker vi at tackle et større strukturelt problem inden for frivilligt socialt arbejde:
Sagen er den, at mange gode hjælpeinitiativer landet over er for små til at have den nødvendige volumen til de store opråb. Flere initiativer og megen virkelyst bliver kvalt, fordi man som en lille enhed ikke har de ressourcer, der skal til for at udarbejde den nødvendige dokumentation, som fonde og puljer kræver for, at man overhovedet kan komme i betragtning og dermed blive bæredygtig.

Hos os får små sager en større rede

Populært sagt, så skaber vi synergier og får masser af fordele ud af at have fælles drift under paraplyen Fonden for Socialt Ansvar. Vi rationaliserer og optimerer. Og vi arbejder ud fra devisen; én husleje kan huse flere sager. Således byder Fonden for Socialt Ansvar ind med en unik struktur, hvor bevilligede midler bliver forvandlet til hjerteblod og brugt på sagerne og i marken – og ikke til administration, bureaukrati og forvaltning.

Alle vores indsatser i Fonden bygger på et fundament af, at en langsigtet indsats er den bedste investering for den enkelte – og for samfundet.

Aktiviteter og indsatser

Hos Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi inden for fire aktivitetsområder:

Social innovation
Vi arbejder med social innovation på flere niveauer.

Læs mere om vores arbejde med social innovation her

Fællesskab
Vi arbejder for fællesskabet. Det gør vi bl.a. ved at deltage i Frivilligrådets arbejde, huse et bofællesskab af sociale projekter og drive Netværk for Socialt Ansvar.

Læs mere om Netværk for Socialt Ansvar her

Egne indsatser
Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation, der også selv driver en række frivillige sociale indsatser.

Læs mere om vores indsatser her

FNs verdensmål
Vi arbejder hele tiden aktivt for, at alle vores aktiviteter understøtter FNs verdensmål