Familiestøttens forløb i Rugekassen

En af de indsatser, som har været gennem Fonden for Socialt Ansvars Rugekasse-forløb er Familiestøtten.

Hvorfor Rugekassen?

Sanna, Familiestøttens stifter, følte, at hun var gået i stå, at hun manglede motivation i sit arbejde og at hun var kørt træt i administrativt arbejde i Familiestøtten. Familiestøtten havde haft en del udfordringer med organiseringen af frivillige medarbejdere og Sanna have svært ved at se, hvordan hun skulle løse problemerne. Derudover stod Familiestøtten overfor en ny omgang af fondssøgninger, og Sanna vidste ikke helt præcist hvad, hun skulle søge penge til.

Alle de problemer, som Sanna mødte undervejs i driften og udbredelsen af Familiestøtten tog så meget af Sannas energi, at hun havde svært ved at overskue, hvordan Familiestøtten skulle komme igennem dem.

Derfor meldte Sanna Familiestøtten til Rugekasse-forløbet.

Familiestøttens situation i dag

Efter forløbet i Rugekassen er Familiestøtten klar til at sende fondsansøgninger til en relevante fonde. Derudover er udfordringerne vedrørende de frivillige medarbejdere løst. Familiestøttens projekt og målsætning for de næste tre år er blevet defineret, og det er derfor blevet muligt for Familiestøtten at lægge et overskueligt budget.

Ydermere har Sanna genvundet sin gejst ved Familiestøttens arbejde og Rugekasse-forløbet har hjulpet hende til at finde tilbage til det, som hun brænder for ved Familiestøtten og Sanna er blevet mindet om, hvorfor hun startede foreningen for år tilbage.

Hvad skabte forandringen?

En af de ting, som Sanna fremhæver, som den allerstørste hjælp ved Rugekasse-forløbet, har været at tale om alle de udfordringer, som Familiestøtten stødte på. Mai-Britt Haugaard Jeppesen fra Fonden for Socialt Ansvar var tilknyttet Familiestøtten under forløbet i Rugekassen og Sanna fremhæver, at Mai-Britts erfaringer inden for feltet har været en stor fordel og hjælp. Mai-Britt har lyttet og sat sig ind i Familiestøttens problemstillinger, og er kommet med løsningsforslag til de konkrete problemstillinger.

Derudover har Rugekassen givet Familiestøtten handleplaner og udviklingsskemaer, som har gjort det nemmere for Sanna at få et overblik over Familiestøttens situation for at minimere udfordringerne i arbejdet ved at drive foreningen.

Sanna fremhæver Mai-Britts støtte og anerkendelse, som værende motiverende på et tidspunkt, hvor det var, hvad hun havde allermest behov for.
Ifølge Sanna, ville Familiestøtten ikke havde rykket sig i en sådan grad, som er tilfældet, hvis ikke hun havde været med i Rugekasse-forløbet.