Vores vision og værdier

Fonden for Socialt Ansvar vil være en del af fremtidens velfærdssamfund og derfor arbejder vi målrettet for at skabe – mere velfærd for færre midler – det er vores vision og pejlemærke i alt hvad vi foretager os.

For at realisere vores vision om at skabe mere velfærd for færre midler, er det vores mission at være med til at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område således at denne dels bliver mere bæredygtig og dels kan bidrage aktivt til samspillet mellem de tre sektorer.

Vi mener, at hvis frivillighed skal gøre en afgørende forskel, handler det ikke kun om at opfinde dybe tallerkener, men i lige så høj grad om at samarbejde på tværs og anvende al den tilgængelige viden, der allerede findes, til at vælge de bedste metoder. Vi skal opdage, hvad der virker, så vi kan gøre mere af dette til gavn for alle. Det er her Fonden for Socialt Ansvar spiller en afgørende rolle.

Frivillighed der giver resultater kræver et professionelt bagland, og derfor tror vi på fast grundfinansiering til drift af mindre professionelle sekretariater, som organiserer, støtter, evaluerer og dokumenterer de bedste af de frivillige indsatser.

Vores daglige arbejde er forankret i vores værdier som er bærende i vores organisationskultur samt grundstenene i alle vores indsatser. Vores værdier er:

Vi tager ansvar

Vi er omsorgsfulde

Vi er engagerede

Vi har altid overskud til andre