Statens Museum for Kunst

I maj 2016 afholdtes den store internationale konference Women Deliver og Danmark var værtsland. I den forbindelse blev der på mors dag den 8. maj afholdt flere spændende arrangementer landet over og Bydelsmødrene arrangerede et stort event på Statens Museum for kunst. Desuden er SMK repræsenteret i Bydelsmødrenes styregruppe.

SMK tilbød at lægge lokaler til eventet som en del af deres strategiske samarbejde med Bydelsmødrene, og fordi SMK ville støtte op om konferencens hovedtema:

Hver dag dør 800 kvinder af komplikationer i forbindelse med graviditet eller fødsler – ofte fordi de er for unge, fattige og mangler adgang til sundhedsydelser og viden. Women Deliver 2016 vil blandt andet sætte fokus på mødredødelighed, barneægteskaber og adgang til prævention.

HKH Kronprinsessen deltog som protektor for FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og organisationen Maternity Foundation også i konferencen og udtalte således:

Jeg ser meget frem til igen at deltage i dette inspirerende og indflydelsesrige forum, der har potentiale til at sætte afgørende skub i den globale udvikling. Vi må sammen øge investeringerne i kvinder og piger. Større ligestilling vil gavne både individet, global udvikling og den økonomiske vækst – det vil skabe fremgang for alle
- Kilde: www.kongehuset.dk