Modul 1 - Intro

Introduktion til Bydelsmødreindsatsen og grunduddannelse.
På intromodulet skal alle kommende Bydelsmødre udfylde stamdata via det digitale værktøj, som de hver især installerer på deres telefoner. Det er vigtigt, at du prioriterer, at alle får udfyldt data til dokumentation på modulet.
Dagens underviser:

Koordinator og Landsorganisationen

Dagens formål er at:
 1. Lære hinanden at kende
 2. Få forståelse for hvad en Bydelsmor laver
 3. Få formalia på plads
Dagens emner:
 • At være Bydelsmor er en seriøs og vigtig opgave
 • Uddannelsens rammer og krav
 • Værdierne vi arbejder ud fra
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher
 • Kuglepenne
 • Flipover/tavle
 • Tykt papir – til navneskilte
 • Blokke – én pr. kommende Bydelsmor
 • Ringbind med faneblade – ét pr. kommende Bydelsmor
 • Uddannelsesoversigt – én pr. kommende Bydelsmor
 • Lokal uddannelsesplan
 • Kontrakt – én pr. kommende Bydelsmor (find den her)
 • Deltagerliste (find den her)
 • Bydelsmødrenes værdier (find dem her)
 • Stamdata og evalueringsskema
 • Kommende Bydelsmødre skal bruge deres egen telefon med adgang til internet
Dagens henvisninger:

 

Faglig inspiration til brug i undervisningen

 


Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed de møder. Sørg for at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.