Modul 15 - Evaluering og forandringshistorier

Modul 15 er uddannelsen sidste modul, hvor I sammen reflekterer over forløbet, genopfrisker hvad Bydelsmødrene har lært og hygger jer sammen. Måske er maden du bestiller lidt anderledes, måske er der et stykke kage eller en anden lille fejring.

Alle kommende Bydelsmødre skal udfylde evalueringsskemaet via det digitale værktøj, som de hver især har installeret på deres telefoner. Det er meget vigtigt, at du prioriterer, at alle får udfyldt data til dokumentation på modulet.
Forslag til dagens underviser:

Koordinator

Dagens formål:
 1. Evaluere uddannelsesforløbet
 2. Få indblik i egen forandringshistorie
 3. Hygge og plan for diplomoverrækkelse
Dagens emner:
 • Hvad har I hver især fået ud af uddannelsen?
 • Hvilken betydning har det fået for jer?
 • Hvornår skal vi fejre det?
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher/ kridt
 • Flipover/tavle
 • Ark med praktiske oplysninger vedr. diplomoverrækkelsen – ét pr. Bydelsmor
 • Deltagerliste
 • Evalueringsskema (digitalt)
 • Stamdata – hvis der var nogle der ikke har registeret sig
 • Kuglepenne
 • Bydelsmødrenes mapper og notesblokke

Faglig inspiration til brug i undervisningen

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.
Derudover er det en god idé at kigge på hvem bydelsmødrene kan henvise til både i jeres kommune og nationalt fx ved brug af  “gode links til arbejdet som bydelsmor”