Modul 2 - Barnets udvikling og opdragelse (Familieliv)

Modulet her er det første fagmodul og er en del af "familieliv". I modulerne i "familieliv" får de kommende bydelsmødre viden om børns udvikling i forskellige stadier og de udfordringer der kan opstå i familien som helhed.
Forslag til dagens underviser:

Sundhedsplejerske
Vuggestue- eller børnehavepædagog

Dagens formål:
 1. Få indblik i, hvilken viden vi har om emnet
 2. Opnå ny viden om børns udvikling fra 0-3 år
 3. Afprøve den nye viden i praksis
Dagens emner:
 • Stimulering af børn 0-3 år
 • Børns sproglige udvikling
 • Barnet i institution
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher
 • Kuglepenne
 • Flipover/tavle
 • foldere fra lokale tilbud
 • Deltagerliste
 • Bydelsmødrenes mapper og notesblokke
 • Evt. print af cases og den faglig inspiration

Faglig inspiration til brug i undervisningen

Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flips og tavlen fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud eller ses over fx Whatsapp.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed, de møder. Sørg for, at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.
Derudover er det en god idé at kigge på hvem bydelsmødrene kan henvise til,  både lokalt i jeres kommune og på landsplan. Til det kan i bruge “gode links til arbejdet som bydelsmor”.