Modul 2 - Barnets udvikling og opdragelse (Familieliv)

Forslag til dagens underviser:

Sundhedsplejerske
Vuggestue- eller børnehavepædagog

Dagens formål er at:
 1. Få indblik i hvilken viden vi har om emnet
 2. Opnå ny viden om børns udvikling fra 0-3 år
 3. Afprøve den nye viden i praksis
Dagens emner:
 • Stimulering af børn 0-3 år
 • Børns sproglige udvikling
 • Barnet i institution
Materialer du skal bruge:
 • Tuscher
 • Kuglepenne
 • Flipover/tavle
 • foldere fra lokale tilbud
 • Deltagerliste
 • Bydelsmødrenes mapper
Dagens henvisninger:

Faglig inspiration til brug i undervisningen

 


Det er vigtigt at tage noter, gerne med inspiration fra den grafiske facilitering, til hver undervisning. Det hjælper de kommende Bydelsmødre med at huske dagens pointer. Billeder af flipovers fra undervisningen kan nemt laves til et visuelt referat, som kan deles ud.

I undervisningen er det vigtigt at inddrage tydelige og konkrete eksempler til at underbygge pointer og skabe forståelse for stoffet. Sørg for at aktivere Bydelsmødrene med spørgsmål til refleksion, det gør den nye viden aktuel for den virkelighed de møder. Sørg for at de fører samtaler med hinanden og i plenum, det sætter den nye viden i spil og skaber fællesskab og læring.