Frivillige - Bydelsmødre

En del af løsningen

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie. Bydelsmødrene gør hver dag et unikt stykke frivilligt arbejde for at støtte andre kvinder til et godt liv i det danske samfund.

Bydelsmødre arbejder ud værdierne: Respekt, ansvar, anerkendelse, tillid, ligeværdighed og mangfoldighed. Det er vores fundament. Alle Bydelsmødre i hele landet arbejder ud fra ét fælles værdigrundlag, som vi bruger når vi samarbejder, løser problemer og holder møder.

Vores værdier

Læs mere om Bydelsmødres 6 værdier, og hvad de betyder for vores arbejde.

Uddannelse

Print selv

Butik & logoer