Stratu

Et samarbejde om øget digitalisering af FSA og de frivillige sociale indsatser

“I Stratu tror vi på mennesker. Vi tror på den enkeltes udvikling, og vil vi gerne hjælpe med at løse nogle af samfundets helt konkrete sociale udfordringer, men for at være helt ærlige, så ved vi langt mere om IT-strategi, end om hvordan man løser samfundets sociale udfordringer.

Derfor samarbejder vi med Fonden for Socialt Ansvar, og vi har tillid til at deres frivillige ildsjæle kan gøre en kæmpe forskel gennem sociale initiativer som Natteravnene, Bydelsmødre, Baba, 2 timer om ugen, LifeMap & En Håndsrækning.”

Jeppe Klestrup, CEO hos Stratu A/S

Gør det, du er god til!

Fonden for Socialt Ansvar har indgået et partnerskab med Stratu omkring levering af it-support til FSA og FSAs frivillige sociale indsatser. Samarbejdet omfatter teknisk support på Microsoft-produkter og -tjenester, printeropsætning og IT-sikkerhed. Stratus motivation for partnerskabet er at frigøre midler i Fonden for Socialt Ansvar, så FSA kan allokere deres ressourcer til at hjælpe sårbare og udsatte i vores samfund. Partnerskabet er desuden helt central for FSA nye forretningsstrategi. Stratus er en afgørende partner i forhold til de strategiske målsætninger om udvikling af nye løsninger inden for digitalisering. Udvikling og implementering af den ny forretningsstrategi skal skabe grundlag for fondens nuværende og fremtidige sociale innovationssatsninger.