Praktikant til udvikling på det sociale område

Fonden for Socialt Ansvar søger en praktikant, til vores afdeling Generel Udvikling, som ønsker at få et indblik og erfaring med socialt udviklingsarbejde i en NGO.

Et af afdelingens fokusområder er etniske minoritetsældre og deres pårørende. I en praktikperiode hos os, vil du være med til at understøtte udviklingen af forskellige sociale indsatser for denne målgruppe. Du vil få en indgående viden om sociale innovations- og forandringsprocesser, samt få konkrete erfaringer med at samarbejde med målgruppen.

Vi tilbyder en ulønnet praktikstilling på mellem 25 og 37 timer om ugen fra august/september 2023 til december 2023/januar 2024, hvor vi selvfølgelig tilpasser til dine behov og studie.

I praktikperioden vil du være med til:

  • At planlægge og afholde dialogmøder om demens og et netværk for pårørende til ældre med demens.
  • At medudvikle et dialogkoncept om alderdommen mellem etniske minoritetsældre og deres pårørende.
  • At indsamle og bearbejde viden og inputs, som skal bruges til løbende evaluering og dokumentation.
  • At understøtte afdelingens øvrige aktiviteter.

Hvis du synes dette lyder som en spændende praktik, og kan du godt kan lide at skabe dine egne rammer, arbejde med varierende arbejdsopgaver i et uhøjtideligt og fleksibelt arbejdsmiljø, så søg hurtigst muligt.

Vi er en afdeling som er optaget af selvledelse, hvor man har frihed under eget ansvar. Vi går meget op i at gøre plads til det hele menneske på kontoret og prioritere derfor tillid og udvikling (både personlig og faglig) højt. Du vil som praktikant komme et sted, hvor du vil opleve anerkendelse og få dine ressourcer i spil på bedst mulig måde.

Vi opfordrer alle til at søge vores praktikantstilling – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

 

Om Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer ud fra et tværgående samarbejde mellem den frivillige, private og offentlige sektor og er paraplyorganisation for landsdækkende frivillige sociale indsatser som bl.a. Baba, Bydelsmødre og Natteravnene. Vi bor på Bygmestervej 10, 1. & 3. sal, 2400 København NV. Du kan læse mere om Fonden for Socialt Ansvar på www.socialtansvar.dk