Fonden for Socialt Ansvar har besluttet at give Familieiværksætterne konceptet videre til frit brug for kommunerne.

Baggrunden er den, at vores mål – med at udvikle, afprøve og implementere en ny form for forældre forberedelse – er opfyldt.

Med Familieiværksætterne (FIV) ønskede vi som skrevet ovenfor blandt andet at udvikle, afprøve og implementere:

  • en tidlig, forebyggende indsats, for alle 1. gangs forældre med det formål, at styrke forældreskabet gennem et tværgående og familierettet fokus
  • en tidlig forebyggende indsats med fokus på at kunne sætte særlig ind, der hvor familien er udfordret eller i en udsat livssituation
  • et helhedsorienteret og tværsektorielt tilbud med fokus på både økonomiske, juridiske, sociale, sundhedsfaglige, børnepsykologiske, parforhold- og familiemæssige forhold
  • en indsats med fokus på hele familien – fædre med på lige fod
  • en tværfaglig og tværsektoriel indsats
  • involvering af civilsamfundet og erhvervslivet

Vi oplever, at det er lykkedes takket været en flot indsats af især Sundhedsplejen og Jordemødrene. Samarbejde mellem sektorer kan være udfordret af sektorernes forskellige systemer og strukturer. Forhindringer i den sammenhæng er der langt hen af vejen fundet gode løsninger på til gavn for eksempelvis en tidlig forebyggelse. Løsningerne er blandt andet bragt til veje til gennem FIV netværksmøderne.

FIV konceptet har også sat sit aftryk udenfor kommunalt og regionalt regi. Det gælder eksempelvis på Velfærdens Innovationsdag. De har også været grundlag for en række specialer samt været emne/input på flere konferencer og temadage.

Stafetten videre

FSA’s rolle har været at promovere FIV konceptet og drive udviklingen af FIV gennem de opnåede resultater og erfaringer undervejs. Over tid er FSAs ‘rolle i den sammenhæng blevet primært faciliterende, og kommuner er blevet rigtig gode til at spille ind og også tage teten. Vi er derfor helt trygge ved at overlade både konceptet og faciliteringen af netværket til de deltagende kommuner.