Resultater og evalueringer

Her præsenterer vi nogle af de resultater, der skabes i vores sociale indsatser . Du kan også se en beskrivelse af de fem impact-niveauer i vores sociale arbejde.

Fem impact-niveauer

Vi arbejder med fem impact-niveauer i vores sociale arbejde.

  1. Individet
  2. Familien
  3. Lokalmiljøet
  4. Samfundet
  5. Verdensmålene

Natteravnene

I samarbejde med DSB har vi fået foretaget en survey om befolkningens opfattelse af Natteravnenes tryghedsskabende indsats. Survey'en er lavet af Epinion med 4.269 besvarelser fra personer over 16 år.
Befolkningens kendskab til Natteravnene
%
Kender Natteravnene (hjulpet kendskab)
Kender ikke Natteravnene
Befolkningens opfattelse af Natteravnenes tryghedsskabende indsats
Natteravnene skaber tryghed for forældrene (i %)
7
1
9
33
53
Natteravnene dæmper uro og konflikter (i %)
9
1
9
37
43
Natteravnene støtter og hjælper unge som er sårbare i nattelivet (i %)
9
1
6
31
53
Enig
Delvis enig
Hverken eller
Uenig
Ved ikke
%
Kender Natteravnene (hjulpet kendskab)
Kender ikke Natteravnene
Natteravnene skaber tryghed for forældrene (i %)
7
1
9
33
53
Natteravnene dæmper uro og konflikter (i %)
9
1
9
37
43
Natteravnene støtter og hjælper unge som er sårbare i nattelivet (i %)
9
1
6
31
53
Enig
Delvis enig
Hverken eller
Uenig
Ved ikke

Evalueringer og rapporter

Rapporter

VIVE, 2024: Positive Læringsmiljøer i Familien - et metodeudviklingsprojekt i civilsamfundet for familier i udsatte positioner

Evaluering af metodeudviklingsprojektet Positive Læringsmiljøer i Familien, støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, der havde til formål at udvikle metoder og viden, som kan udbredes til Fonden for Socialt Ansvars eksisterende og fremtidige indsatser til gavn for familier i udsatte positioner.
Senest opdateret d. 03.04.2024

Sundhedsstyrelsen, 2022: Særligt målrettede vaccinationsindsatser

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen beskriver Baba og Bydelsmødres vigtige opsøgende og oplysende arbejde om retningslinjer, anbefalinger og vaccinationer under coronaepidemien.
Senest opdateret d. 19.05.2022

VIVE, 2021: Effekter og resultater af de boligsociale indsatser – Landsbyggefondens 2011-14-midler

Evalueringsrapport af boligsociale indsatser herunder Bydelsmødres effekt på kvinders uddannelsesgrad.
Senest opdateret d. 01.03.2021

VIVE, 2021: Baba - fordi far er vigtig - En evaluering af udbredelse og forankring

Denne rapport beskriver de oplevede resultater, som Baba-indsatsen bidrager til at skabe blandt deltagerne og deres familier samt i lokalområdet. Rapporten afdækker endvidere, hvordan det lykkes at forankre Baba-indsatsen i aktive Baba-fællesskaber. Endelig beskriver rapporten de Baba-frivilliges socioøkonomiske baggrund, deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
Senest opdateret d. 09.12.2021

Pluss Leadship A/S og Bikubenfonden, 2020: Evalueringsrapport af Kvinder i job 2017-2019

Evalueringen kigger nærmere på et 2-årigt pilotprojekt af beskæftigelses indsatsen 'Kvinder i job' Formålet med evalueringen var at støtte Bydelsmødre med udviklingen af projektet, så det bedst mulige grundlag for at realisere succeskriterierne i projektet var til stede, samt at tilføre organisationen viden om, hvordan implementeringsudfordringerne bedst kan håndteres.
Senest opdateret d. 28.03.2022

Fyns Politi og Kredsrådet, 2019: Trygt Natteliv

Spørgeskemaundersøgelse om unge på ungdomsuddannelsers oplevede tryghed i nattelivet.
Senest opdateret d. 01.03.2019

OAK Foundation Denmark, 2018: Ekstern Evaluering af Fonden for Socialt Ansvars ansøgning om projektstøtte til projekt Frivillighed, Fællesskab og Innovation

Ekstern evaluering af Fonden for Socialt Ansvar i forbindelse med ansøgning til OAK Foundation.
Senest opdateret d. 01.11.2018

VIVE og RUC for Socialstyrelsen, 2018: Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde

Rapport om understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde i Danmark, herunder Fonden for Socialt Ansvar.
Senest opdateret d. 01.05.2018

Advice, 2018: Natteravnene, kendskabsmåling

Kendskabsanalyse af Natteravnene hos unge og deres forældre.
Senest opdateret d. 01.02.2018

Center for Boligsocial Udvikling, 2017: Evaluering af et læringsforløb for etniske minoritetsfædre

Effektevaluering af baba med fokus på forandring hos fædrene.
Senest opdateret d. 01.12.2017