Bliv strategisk erhvervspartner

Et strategisk erhvervspartnerskab er baseret på et stærkt fokus på gensidig værdi­skabelse med afsæt i et ønske om at gøre en vigtig forskel for de målgrupper, vi arbejder med.

Et samarbejde uden tunnelsyn

Et godt strategisk erhvervspartnerskab er, når vi understøtter hinandens strategiske mål, og hvor vi ikke fryser fast i rollerne som leverandør og modtager. Vi arbejder for at undgå det tunnelsyn, der kan skærme for udviklingsperspektiver, der kan give værdi for de målgrupper, vi arbejder for at hjælpe.

Ekstra værdi til jeres CSR-indsats

Dermed skaber vi også ekstra værdi til jeres CSR-indsats. Og derfor tilstræber vi i vores større partnerskaber at skabe et fælles mulighedsrum, hvor vi løbende kan have dialoger om potentialer, der ligger uden for de faste aftaler.

Mange muligheder

Et strategisk erhvervspartnerskab kan se ud på mange måder. Lad os begynde en dialog om fælles værdier og mål.

Sammen vil vi ...

  • udvikle løsninger og indsatser, der vender sårbarhed og udsathed til bedre livskvalitet, tryghed og aktivt medborgerskab
  • skabe inkluderende sociale fællesskaber og stærke lokalsamfund
  • fremme vigtige partnerskaber på tværs af sektorer

Skal vi samarbejde?

Er din virksomhed interesseret i at høre mere om mulighederne for enten et sponsorat eller et partnerskab? Så skriv eller ring til seniorkonsulent Louise Vivel Bräuner, der er ansvarlig for vores erhvervspartnerskaber.

Vi søger hele tiden nye samarbejdspartnere, hvor vi kan mødes om fælles mål.

Louise Vivel Bräuner

Telefon: 9360 3983

Strategiske samarbejder om fælles mål

Vi er en professionel, ambitiøs og innovativ samarbejdspartner, der skaber resultater og hjælper sårbare og udsatte målgrupper. I strategierne til højre kan du læse, hvilke mål vi arbejder hen imod, og hvor der er et særligt stærkt grundlag for at samarbejde om fælles mål.

Vores strategiske erhvervspartnere