Bliv strategisk erhvervspartner

Med et strategiske erhvervspartnerskab kan I sammen med os skabe og udvikle frivillige indsatser, der hjælper mennesker over hele Danmark.

Ekstra værdi til jeres CSR-indsats

Et godt strategisk erhvervspartnerskab er, når vi understøtter hinandens strategiske mål, og hvor vi ikke fryser fast i rollerne som leverandør og modtager. Det tror vi på skaber ekstra værdi til jeres CSR-indsats.

I vores strategiske partnerskaber er det ambitionen af skabe en tæt og gensidig relation, så vi sammen kan udvikle stærke aktiviteter, der skaber værdi både for jer og de målgrupper, vi i fællesskab vil hjælpe.

Mulighederne er mange

Et strategisk erhvervspartnerskab kan se ud på mange måder. Lad os begynde en dialog om fælles værdier og mål.

Sammen vil vi ...

  • udvikle løsninger og indsatser, der vender sårbarhed og udsathed til bedre livskvalitet, tryghed og aktivt medborgerskab
  • skabe inkluderende sociale fællesskaber og stærke lokalsamfund
  • fremme vigtige partnerskaber på tværs af sektorer

Skal vi samarbejde?

Er din virksomhed interesseret i at høre mere om mulighederne for enten et sponsorat eller et partnerskab? Så skriv eller ring til Jacob Møller Overgaard, der er ansvarlig for vores erhvervspartnerskaber.

Vi søger hele tiden nye samarbejdspartnere, hvor vi kan mødes om fælles mål.

Jacob Møller Overgaard

Telefon: 5071 6781

Strategiske samarbejder om fælles mål

Vi er en professionel, ambitiøs og innovativ samarbejdspartner, der skaber resultater og hjælper sårbare og udsatte målgrupper. I vores strategier kan du læse, hvilke mål vi arbejder hen imod, og hvor der er et særligt stærkt grundlag for at samarbejde om fælles mål.

Vores strategiske erhvervspartnere