Bliv frivillig

I vores indsatser kan du gøre en stor forskel for andre og samtidig blive del af et stærkt og meningsfuldt fællesskab.

I hvilken indsats vil du være frivillig?

Come Together

Come Together

Come Together er en frivillig mentorordning for udsatte unge mellem 15 og 30 år, der mangler en ressourcestærk voksen i deres netværk.

2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen støtter flersprogede børn sprogligt, kulturelt og socialt, så de får en bedre skolegang, opnår færdigheder og får selvtillid – og på længere sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Unge Ravne

Unge Ravne

Unge Ravne er Natteravnenes ungeindsats, hvor frivillige unge mellem 20-30 år mødes i et stærkt og inkluderende fællesskab om at skabe tryghed for andre unge i nattelivet.

Baba - fordi far er vigtig

Baba - fordi far er vigtig

Baba bringer fædres ressourcer i spil, så de kan involvere sig mere i deres børns liv og støtte andre fædres engagement i familielivet. De er rollemodeller, som samarbejder med lokale institutioner til gavn for både børnene og lokalsamfundet.

Natteravnene

Natteravnene

Natteravnene skaber tryghed for unge i nattelivet. Med deres tilstedeværelse forebygger Natteravnene vold og kriminalitet og hjælper i natten, hvor unge kan være ekstra udsatte.

Læsehunde

Læsehunde

Læsehunde arbejder med at øge børns læselyst. Det gør vi ved at tilbyde børn med læseudfordringer et forløb med en læsehund. For mange af de børn, der gennemfører et forløb med en læsehund, bliver det et vendepunkt i deres skolegang.

Bydelsmødre

Bydelsmødre

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der er frivillige brobyggere i deres lokalområde. De støtter kvinder, som ofte er isolerede, og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.
SMART Recovery

SMART Recovery

SMART Recovery

SMART Recovery er et netværk af selvhjælpsgrupper drevet af frivillige, der har til formål at støtte enkeltpersoner i at opnå uafhængighed fra vanedannende adfærd.