Bliv frivillig

I vores indsatser kan du gøre en stor forskel for andre og samtidig blive del af et stærkt og meningsfuldt fællesskab.

I hvilken indsats vil du være frivillig?

Positive læringsmiljøer i familien

Positive læringsmiljøer i familien

Positive Læringsmiljøer i Familien er et metodeudviklingsprojekt, hvor frivillige understøtter udviklingen af gode læringsmiljøer for børn i udsatte familier.

Come Together

Come Together

Come Together er en frivillig mentorordning for udsatte unge mellem 15 og 30 år, der mangler en ressourcestærk voksen i deres netværk.

2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen støtter flersprogede børn sprogligt, kulturelt og socialt, så de får en bedre skolegang, opnår færdigheder og får selvtillid – og på længere sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Unge Ravne

Unge Ravne

Unge Ravne er Natteravnenes ungeindsats, hvor frivillige unge mellem 20-30 år mødes i et stærkt og inkluderende fællesskab om at skabe tryghed for andre unge i nattelivet.

Baba - fordi far er vigtig

Baba - fordi far er vigtig

Baba bringer fædres ressourcer i spil, så de kan involvere sig mere i deres børns liv og støtte andre fædres engagement i familielivet. De er rollemodeller, som samarbejder med lokale institutioner til gavn for både børnene og lokalsamfundet.

Natteravnene

Natteravnene

Natteravnene skaber tryghed for unge i nattelivet. Med deres tilstedeværelse forebygger Natteravnene vold og kriminalitet og hjælper i natten, hvor unge kan være ekstra udsatte.

Bydelsmødre

Bydelsmødre

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der er frivillige brobyggere i deres lokalområde. De støtter kvinder, som ofte er isolerede, og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.