Til styrelser og ministerier

Vi driver og udvikler vores indsatser, så de understøtter myndighedernes indsatser på socialområdet. Vores samarbejder med styrelser og ministerier handler især om at skabe mere tryghed, bedre integration og en mere bæredygtig infrastruktur på det sociale område.

Skal vi være back office for jeres nye indsats?

Når myndigheder igangsætter nye større tiltag eller udviklingsprojekter, etableres der ofte en helt ny organisation. Det kan være både dyrt og omstændigt. Derfor tilbyder vi et alternativ, hvor vi driver eller er supportorganisation for jeres nye indsats.

Hent beskrivelse

Integration, tryghed og en bæredygtig social sektor

Vores sociale arbejde understøtter myndighedernes indsatser,  og vi er derfor løbende i dialog med en lang række myndigheder på forskellige områder. Her er tre eksempler.

Bedre integration

Vi driver indsatserne Baba og Bydelsmødre, der er Danmarks største frivillignetværk for mænd og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. De er stærke bidrag til integrationsindsatsen i kommunerne. De er bl.a. vigtige brobyggere i lokalområderne mellem familier og institutioner, hvor de også forebygger negativ social kontrol og er med til at få udsatte etniske minoriteter i beskæftigelse og uddannelse.

Tryghed for unge i nattelivet

Vi driver Natteravnene, der er Danmarks største frivillige tryghedsskabende indsats. Natteravnene forebygger vold og kriminalitet og hjælper i nattelivet, hvor unge kan være ekstra udsatte, og de træder til, når der er brug for hjælp. Sammen med ungdomsindsatsen Unge Ravne har Natteravnene et tæt samarbejde med bl.a. kommunerne, SSP-konsulenter og politiet.

En bæredygtig social sektor

Vi er også infrastrukturbygger. Dvs., at vi samler den sociale sektor og arbejder for at skabe en mere bæredygtig frivillig social sektor for de mindre og mellemstore organisationer. Vi hjælper bl.a. med netværk og bofællesskab. Vi tilbyder også organisationerne rugekasseforløb med mulighed for blive fuldt optaget under Fonden for Socialt Ansvar og derved få alle fordelene ved et fælles back office.

Strategiske samarbejder om fælles mål

Vi er en professionel, ambitiøs og innovativ samarbejdspartner, der skaber resultater og hjælper sårbare og udsatte målgrupper. I vores strategier kan du læse, hvilke mål vi arbejder hen imod, og hvor der er et særligt stærkt grundlag for at samarbejde om fælles mål.

Hvad skal vi samarbejde om?

Send os en besked, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan samarbejde. Vi er en særlig stærk samarbejdspartner inden for vores strategiske indsatsområder:

Bliv kontaktet

Vores samarbejdspartnere

Digitaliseringsstyrelsen
Udlændige- og integrationsministeriet
Socialstyrelsen
Styrelsen for international rekruttering og integration