Stærke familier

Stærke familier handler om at give børnene de bedste rammer for en kærlig og tryg barndom ved at opkvalificere og støtte forældre og voksne omkring børnene. Det handler om at styrke relationerne omkring børnene, så de får en god opvækst og skolegang. Det handler om, at det personlige netværk og familien i alle dens forskellige former er et vigtigt ankerpunkt, når ensomhed eller udsathed rammer.

Vores mål

Mål 1

At børn har et godt og trygt børne- og ungeliv med ansvarlige og engagerede voksne.

Mål 2

At børn har et solidt afsæt for deres skole, uddannelses- og fritidsliv.

Mål 3

At forældre klædes på til at løfte deres forældrerolle og -ansvar.

Mål 4

At færre rammes af svær ensomhed.

Skal vi samarbejde?

Er din kommune, virksomhed eller organisation også optaget af at hjælpe sårbare og udsatte familier? Vi søger hele tiden nye samarbejdspartnere, hvor vi kan mødes om fælles mål.

Vil du høre mere om mulighederne, så skriv eller ring til Mai-Britt Haugaard Jeppesen, der er chef for vores afdeling for Frivilligt Socialt Arbejde.

Mai-Britt Haugaard Jeppesen

Mai-Britt Haugaard Jeppesen

Telefon: 3017 7803