Positive Lærings­miljøer i Familien

Hvad er Positive Læringsmiljøer i Familien?
Hvilken forskel gør indsatsen?
Indsatsens metode?
Bliv frivillig
Kontakt

De støtter Positive læringsmiljøer i familien

Den A.P. Møllerske Støttefond