Baba har modtaget årets fællesskabspris. Baba er et fædrefællesskab med mere end 160 frivillige fordelt på 13 områder i Danmark.

Fællesskabsprisen gives til foreninger som “(…) går hele vejen, yder en ekstraordinær indsats og skaber fællesskaber, som vi andre trives i”. Derfor er vi enormt stolte over at fællesskabsprisen 2020 er blevet tildelt baba og det stærke fædrefællesskab.

I baba er vi et unikt fædrefællesskab med mere end 160 frivillige, fra 13 områder i Danmark. Vi arbejder at skabe øget tillid mellem fædre og systemet, og aktivt deltagende fædre. “Jeg beundrer jer særligt fordi I er afgørende for fundamentet for vores tilidsbaserede samfund, og det kan, alt andet lige, noget mere end den individuelle præstation” udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsminister om fællesskaber, til prisoverrækkelsen.

"Jeg beundrer jer særligt fordi I er afgørende for fundamentet for vores tillidsbaserede samfund, og det kan, alt andet lige, noget mere end den individuelle præstation"
Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og undervisningsminister

I baba består vores fællesskab af mange ting. Fællesskabet er en bevægelse som understøttes af de frivillige, de lokale samarbejdspartnere, lokale aktører som deltagere som fagpersoner og donorer. Fællesskabet vil ikke kunne skabe resultater, uden alle de forskellige biddrag. Fællesskabet skaber rammerne for hver enkelt fars forandring. Det er i fællesskabet man mødes med støtte og rygklap, men også i fællesskabet man udvikler sig og sin farrolle.

Tak til alle som har biddraget til udvikling og styrkelsen af baba fællesskabet. Et særligt tak til Velux-Fonden, som i disse år har støttet os med udvikling af rummelige fællesskaber.