Fonden for Socialt Ansvar har fået støtte fra Egmont Fonden til at udbrede frivilligindsatsen 2 Timer om Ugen til i alt ti byer i hele landet. Den 10. juni åbner indsatsen en afdeling i Aarhus, hvor den hilses velkommen af rådmanden.

2 Timer om Ugen-indsatsen hjælper flersprogede børn i alderen 3-8 år til at få den bedst mulige start på et godt skoleliv. Gennem 1-1 samvær med en dansktalende voksen og fælles sprogklubber hjælper de frivillige børnene med at lære det danske sprog og den danske kultur samt engagerer dem i de danske traditioner.

Lanceringsevent med deltagelse af rådmanden den 10. juni

Lanceringen af 2 Timer om Ugen-indsatsen i Aarhus sker ved et event den 10. juni i Kollektivbyen i Brabrand. Blandt talerne ved lanceringseventet er Rabih Azad-Ahmad (RV), der rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Rabih Azad-Ahmad siger om 2 Timer om Ugen-indsatsen:
”Sprog er nøglen til et godt liv i Danmark. Derfor er det en vigtig indsats, som 2 Timer om Ugen yder. Jeg vil gerne rose initiativet og de frivillige, der står bag. De frivillige er limen, der binder vores samfund sammen.”

2 Timer om Ugen bidrager til samfundets sociale og økonomiske sammenhængskraft ved at give flersprogede børn den bedst mulige start på et godt skoleliv. Chef for Programudvikling i Fonden for Socialt Ansvar, Mikkel Hyldebrandt Jensen, siger:

”Vi ved, hvor vigtigt, det er at sætte tidligt ind i forhold til børns sprogstimulering – og vi ved, at hver tredje elev med flersproglig baggrund har så svage læsekompetencer, at de har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er vi meget glade for, at vi nu kan åbne en afdeling i Aarhus, og vi ser frem til tætte samarbejde med bl.a. kommunen og lokale aktører som f.eks. skolerne. Det er på den måde, vi bedst når de børn og familier, der har brug for støtte.”

Støttet af Egmont Fonden

Udbredelsen af 2 Timer om Ugen til Aarhus er gjort mulig takket være en donation fra Egmont Fonden. Fonden støtter, at indsatsen kan udbredes til i alt ti større byer i Danmark for derved at hjælpe endnu flere børn, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.


2 Timer om Ugen har eksisteret i Odense siden 2008 og Esbjerg siden 2019.

Indsatsens er støttet af:

  • Egmont Fonden (primær bevillingsgiver)
  • MTHP Fond
  • Esbjerg Kommune
  • Odense Kommune