Fonden for Socialt Ansvar har udført en større interviewundersøgelse med pårørende og ældre med ikke-vestlig baggrund omkring deres liv i Danmark. Undersøgelsen viser, at mange ældre har et svært liv og afdækker, at der generelt er stor ensomhed og bristede drømme om alderdommen.

Det overordnede billede viser, at plejen af de ældre indvandrere og flygtninge er uopdyrket jord. Mange ældre har ikke de store forventninger til systemet og vil samtidig heller ikke belaste det. Deres forestilling om alderdommen fra indfries ikke – og de oplever store forskelle på, hvordan man er ældre og pårørende i de lande, hvor de kommer fra, og i Danmark.

”Vi har i Fonden for Socialt Ansvar ikke færdige svar på udfordringerne, men vil rejse spørgsmålene i miljøerne og ved blandt andet borgermøder inddrage ældre og deres pårørende i at finde løsninger. Desuden vil vi forsøge at skabe bedre dialog med det offentlige system og de etablerede ældreorganisationer.”
Asim Latif, udviklingschef hos Fonden for Socialt Ansvar