Fonden for Socialt Ansvar ønsker at bidrage til en mere bæredygtig social sektor og samler derfor flere frivillige sociale indsatser under samme paraply. Nu er også Læsehunde og Forældrenes Børneklub blevet optaget i fonden.

Den frivillige sociale sektor står over for en række udfordringer, som især rammer de mindre organisationer. Det er udfordringer som manglende adgang til stabil finansiering samt en omfattende professionalisering og markedsgørelse af sektoren. Særligt mindre organisationer, der i mange tilfælde er startet af lokale ildsjæle, som ønsker at hjælpe sårbare og udsatte i samfundet, har svært ved at møde de omfattende krav.

Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar, siger:

”Ved at samle flere organisationer på Fonden for Socialt Ansvars fælles platform kan vi deles om administrationen, og vi kan hjælpe indsatserne med strategi og dokumentation og samtidig skabe et stærkt fagligt miljø, hvor de kan lære af hinanden. På den måde kan vi sætte ildsjælene fri og lade dem gøre det, de var sat i verden for, nemlig at hjælpe de sårbare og udsatte i vores samfund – uden selv at brænde ud.”

Med optaget af de to nye indsatser, styrker Fonden for Socialt Ansvar aktiviteterne inden for sine strategiske indsatsområder Stærke familier og Aktivt medborgerskab.

Forældrenes Børneklub har fokus på at understøtte gode relationer mellem børn og deres forældre og på at give forældre adgang til et socialt netværk, der styrker familiens tilhørsforhold til lokalmiljøet og giver børnene den bedste start på livet med gode venner og gode relationer

Marie Olafsdottir, bestyrelsesformand i Forældrenes Børneklub, siger:

”Vi er på få år lykkes med at skabe et fantastisk forældredrevet fællesskab i Københavns Nordvestkvarter, der bl.a. støtter børnenes trivsel, bryder forældres ensomhed, støtter forældrekompetencer og skaber plads til at møde andre i lokalområdet på tværs af kulturer. Vi tror på, at modellen kan komme til gavn for mange flere lokalområder i Danmark. Derfor er vi meget glade for optagelsen i Fonden for Socialt Ansvar, der har en stærk kompetence i at skalere gode initiativer. Samtidig ser vi muligheder for at skabe stærke synergier med flere af fondens andre indsatser.”

"Vi kan sætte ildsjælene fri og lade dem gøre det, de var sat i verden for, nemlig at hjælpe de sårbare og udsatte i vores samfund – uden selv at brænde ud.”
Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar

Indsatsen Læsehunde arbejder for at øge motivation og læselyst hos børn med læseudfordringer ved at give dem mulighed for at mødes og træne højtlæsning med en hund.

Trine Thougaard, bestyrelsesformand i Læsehunde, siger:

”Læsehunde er en 100 % frivilligbåret indsats, der allerede har etableret sig med ca. 130 læseteams fordelt på omkring 50 kommuner. Det er især muligheden for at sikre Læsehunde et mere stabilt organisatorisk grundlag, der er grunden til at vi har ønsket at blive optaget i fonden. Derved er vi med til at sikre, at indsatsen fortsat kan drives på et højt niveau og endda kan vokse sig til noget endnu større. I samarbejde med de kompetencer, der er i Fonden for Socialt Ansvar, vil vi desuden blive endnu bedre til at dokumentere effekten af det arbejde, vores frivillige laver.”

Fonden for Socialt Ansvar driver nu samlet set 11 frivillige sociale indsatser, herunder også landsdækkende indsatser som Natteravnene og Bydelsmødre. Det seneste halvandet år er fire organisationer blevet optaget i fonden; ud over Læsehunde og Forældrene Børneklub er det indsatserne Come Together og 2 Timer om Ugen.

Det er især muligheden for at sikre Læsehunde et mere stabilt organisatorisk grundlag, der er grunden til at vi har ønsket at blive optaget i fonden.
Trine Thougaard, bestyrelsesformand i Læsehunde