Fonden for Socialt Ansvar får hjælp af Stratu til at styrke sit sociale arbejde for sårbare og udsatte mennesker i et nyt samarbejde om it-strategi og support.

It-virksomheden Stratu vil gerne være med til at løse samfundsproblemer som ulighed og mistrivsel. Derfor har de indgået et samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar, der bl.a. driver de sociale indsatser Natteravnene, Bydelsmødre og Baba, hvis frivillige arbejder for at øge trygheden og styrke børn, unge og familiers trivsel i hele landet.

”En hjørnesten i Fonden for Socialt Ansvars arbejde er at sætte de sociale ildsjæle fri, så de kan gøre det, de er sat i verden for, nemlig at hjælpe sårbare og udsatte. Vi er derfor også meget glade og taknemmelige for, at Stratu har sagt ja til at støtte vores digitale udvikling."
Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar

Stratus CEO Jeppe Klestrup siger om det nye samarbejde:

“I Stratu vil vi gerne bidrage til at løse nogle af samfundets helt konkrete sociale udfordringer, men for at være helt ærlige, så ved vi langt mere om it- og cloud-strategi, end om hvordan man løser sociale udfordringer. Derfor samarbejder vi med Fonden for Socialt Ansvar, hvis frivillige ildsjæle gør en kæmpe forskel gennem sociale initiativer som Natteravnene, Bydelsmødre, Baba, 2 Timer om Ugen og En Håndsrækning.”

Fonden for Socialt Ansvar får af Stratu support og rådgivning til deres IT-systemer, hvilket skal være med til at opfylde fondens ambition om at implementere flere digitale værktøjer og løsninger, som kan frigive hænder til det frivillige arbejde.

"I Stratu vil vi gerne bidrage til at løse nogle af samfundets helt konkrete sociale udfordringer, men for at være helt ærlige, så ved vi langt mere om it- og cloud-strategi, end om hvordan man løser sociale udfordringer. Derfor samarbejder vi med Fonden for Socialt Ansvar."
Jeppe Klestrup, CEO for Stratu

”En hjørnesten i Fonden for Socialt Ansvars arbejde er at sætte de sociale ildsjæle fri, så de kan gøre det, de er sat i verden for, nemlig at hjælpe sårbare og udsatte. Vi er derfor også meget glade og taknemmelige for, at Stratu har sagt ja til at støtte vores digitale udvikling og dermed give os adgang til den nødvendige professionelle sparring omkring den daglige it-drift samt nye digitale projekter hos os og de organisationer, vi støtter,” fortæller Thit Aaris-Høeg, adm. direktør for Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar driver 10 sociale indsatser selv og tilbyder derudover hjælp med økonomi-, HR- og IT til andre sociale organisationer, der på den måde får gavn af det nye samarbejde og herunder en stærk og professionel it-infrastruktur.