Baba og Bydelsmødre har modtaget en bevilling til at arrangere vælgermøder, debatter og oplysningskampagner om valg og demokrati i forbindelse med folketingsvalget 2022.

Valgkampen er for alvor skudt i gang, og frivillige i Baba og Bydelsmødrene vil derfor som vanligt være at finde på gader og stræder i deres lokalområder for at oplyse om valg og demokrati op til valget den 1. november.

Vi har i Baba og Bydelsmødre i den forbindelse fået bevilliget penge fra TrygFonden til at afholde valg- og demokratiarrangementer rundt om i Danmark. Det er midler, som de frivillige har mulighed for at søge til relevante aktiviteter med det formål at hæve stemmeprocenten i lokalområderne.

Valgdeltagelsen har historisk set været lav blandt kortuddannede, etniske minoriteter og beboere i landets udsatte områder. Vi ser det i Baba og Bydelsmødre derfor som en af vores kerneopgaver at højne valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter i udsatte boligområder.

Og meget tyder på, at der i disse år sker en demokratisk bevægelse blandt en stadig mere veluddannet gruppe yngre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Ved det seneste folketingsvalg i 2019 steg valgdeltagelsen med hele 17 procentpoint blandt unge indvandrere og efterkommere.

Desuden blev stigningen i valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter fulgt op ad en stigning i andelen, der stemte i landets udsatte områder, hvor blandt andre frivillige mødre- og fædregrupper som Bydelsmødre og Baba var aktive ved at gå fra dør til dør.

Midlerne fra TrygFonden gør det muligt for os at producere oplysningsmaterialer i form af pjecer, plakater, små film og andet, som kan inspirere til at stemme. Og de frivillige får mulighed for at arrangere vælgermøder, debatter med politikere samt stemme dørklokker for at oplyse om vigtigheden af at sætte sit kryds ved folketingsvalget.

Aktivt medborgerskab er drivkraften bag de frivilliges arbejde i Baba og Bydelsmødre. Og med støtten fra TrygFonden kan vi fortsætte vores gode arbejde med højne valgdeltagelsen rundt om i Danmark.