Fordi regeringsforhandlingerne trækker ud, er der stor risiko for, at finansloven i år bliver lavet som en teknisk bevillingslov. Partierne når ikke at forhandle, og midlertidige bevillinger givet via satspuljen eller reserven udløber uden videre. Hvis det sker, er der mange sociale indsatser, der mister deres finansiering og må reducere deres aktiviteter til et minimum, eller lukke helt.

Det vil gå ud over udsatte familier over hele landet. Blandt andet børn og unge, der har brug for hjælp og støtte, eller ensomme ældre, der har brug for at mødes, men hvor aktiviteterne, der samler dem, forsvinder.

Det er rent ud sagt en katastrofe. For de mennesker, som de frivillige hjælper, og for de organisationer, der sørger for rammerne for det frivillige sociale arbejde.

I Fonden for Socialt Ansvar er vi også ramt af den store usikkerhed omkring finansloven. Hos os er det Baba og Bydelsmødre, som hjælper udsatte mennesker i udsatte boligområder, der står til at miste deres bevillinger.

Kernen i problemet er, at meget frivilligt socialt arbejde er finansieret over finansloven. Når så finanslovsprocessen kortsluttes, kortsluttes også organisationernes finansiering.

I praksis betyder det, at vi ikke ved, hvor mange penge vi har til Baba og Bydelsmødre-indsatserne næste år. Det er urimeligt både over for vores organisation og medarbejdere, men særligt over for de udsatte familier og børn, som vi tager hånd om i vores arbejde.

Ligesom andre frivillige sociale organisationer har vi været nødt til at opsige medarbejdere. De fleste har tre måneders opsigelse, så nu krydser vi fingre for, at vi ved et mirakel får støtte eller lovning på støtte inden årets udgang. Ellers risikerer vi at skulle lukke vigtige dele af indsatserne.

Bydelsmødre og Baba har eksisteret siden henholdsvis 2011 og 2014. De er oprettet på forespørgsel fra Integrationsministeriet, og der er skabt et enestående samarbejde mellem indsatserne og dette offentlige system. Baba og Bydelsmødre blev således også naturligt en del af regeringens akutberedskab under coronakrisen. Indsatserne er tilsammen i over 50 kommuner.

Det er afgørende, at politikerne finder en løsning. Eller i det mindste melder klart og hurtigt ud, så organisationerne ved, om de er købt eller solgt.