I Unge Ravne tager frivillige unge mellem 20 og 30 år socialt ansvar som rollemodeller i nattelivet. De skaber tryghed og gør en forskel for andre unge, men de får lige så meget igen. En frivilligundersøgelse viser, at Unge Ravne styrker de frivilliges trivsel og giver dem mulighed for at tage i byen på en befriende måde uden alkohol og forventningspres.

I en tid hvor psykisk mistrivsel og ensomhed blandt unge stiger, er Unge Ravne et positivt og inkluderende ungdomsfællesskab. Det viser tal fra vores undersøgelse, som sætter spot på de frivilliges oplevelser. 98% af de frivillige synes, at det er en positiv oplevelse at være Ung Ravn, og 96% oplever, at der er plads til mange forskellige typer mennesker i Unge Ravne. Hele 72% oplever, at det har en positiv indvirkning på deres generelle trivsel at være frivillig i Unge Ravne, og 64% synes, at de har fået en større omgangskreds.

 

Unge Ravne giver samtidig de frivillige et alternativ til en festkultur, der er forbundet med præstationspres og høje promiller. Undersøgelsen viser, at de frivillige ser deres frivillige arbejde i nattelivet som en befriende måde at gå i byen på, hvor de er fri for forskellige typer af forventningspres. 88% af de frivillige synes, at det er rart at være i byen som Ung Ravn uden at skulle drikke alkohol, og mere end 50% af de frivillige synes, at det er rart at være i byen uden at skulle score eller tænke på sit udseende eller tøjvalg.