I Fonden for Socialt Ansvar er vi i fuld gang med at samle frivillige sociale organisationer på én fælles organisatorisk platform. For når vi samler og styrker det frivillige sociale arbejde, kan vi gøre endnu mere for de sårbare og udsatte, vi er sat i verden for at hjælpe.

”Vi samler organisationerne, fordi det understøtter professionaliseringen af sektoren. Samtidig sørger vi for, at de enkelte organisationer bibeholder deres DNA og selvstændige drivkraft. Det handler om at koordinere og frisætte ildsjælene i organisationerne, så tilbuddet til de sårbare og udsatte bliver så professionelt, velkoordineret og nærværende som muligt.”

Sådan indleder vores adm. direktør Thit Aaris-Høeg det nye årsskrift, der netop er kommet fra trykken. Her fortæller vi om nogle af de resultater, vi skaber gennem vores sociale indsatser og aktiviteter.

Fælles platform for sociale indsatser

Du kan bl.a. læse om vores arbejde for at samle flere små og mellemstore organisationer på en fælles platform for derigennem at professionalisere det sociale arbejde og deles om administrationen.

Målet er at bidrage til en mere robust og innovativ frivillig social sektor, der er godt klædt på til at løfte sin rolle i fremtidens velfærdssamfund.

Sociale indsatser, der skaber resultater

I årsskriftet fortæller vi også om, hvordan vores indsatser gør en stor forskel for såvel de enkelte udsatte og sårbare som for samfundet som helhed.

Vi organiserer flere end 5.000 frivillige over hele landet, der hjælper en række forskellige udsatte målgrupper. Vi har læringsindsatser for udsatte børn, og vi skaber trivsel og tryghed for unge på kanten. Vi hjælper udsatte familier med at skabe netværk, hvor de kan finde støtte og udvikle ressourcer; vi bringer unge og voksne tættere på uddannelse og job, og vi styrker kompetencer hos sårbare og udsatte forældre, så børnene får en bedre chance for at klare sig og bryde den negative sociale arv.

Download årsskriftet her på siden. Vi håber, at læsningen inspirerer og giver lyst til samarbejder på tværs af organisationer og sektorer.

Rigtig god læselyst!