Med en bevilling fra Østifterne har Fonden for Socialt Ansvar nu mulighed for at opstarte ungeindsatsen Unge Ravne i Odense samt at sætte endnu mere fokus på at styrke og støtte inkluderende ungefællesskaber.

Unge Ravne er allerede til stede i København og Aarhus og med bevillingen fra Østifterne vil Unge Ravne nu kunne brede sig til Danmarks tredjestørste by.

Støtten fra Østifterne starter i sommeren 2023, så Unge Ravne i Odense kan være klar til at være til stede i nattelivet i starten af efteråret, når gymnasieelever og studerende fra de odenseanske uddannelsesinstitutioner er tilbage i skole og på studiet og bevæger sig rundt i nattelivet.

Netop omkring studie- og semesterstart oplever Unge Ravne en særlig stor tilstrømning af frivillige, der har lyst til at være frivillige, blive en del af et fællesskab og gøre en forskel for andre unge.

”Vi er rigtig glade for bevillingen fra Østifterne, så vi kan opstarte Unge Ravne i Odense, så endnu flere får gavn af indsatsen. I Unge Ravne møder de frivillige Unge Ravne andre unge i øjenhøjde i nattelivet og er gode rollemodeller samtidig med at de skaber tryghed. Det er trygt og inkluderende frivilligt fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor de unge får mulighed for at tage ansvar.” Siger Mikkel Hyldebrandt Jensen, chef for Programudvikling i Fonden for Socialt Ansvar.

Østifterne ser frem til at følge udviklingen af indsatsen i Odense.

”I Østifterne er vi glade for at kunne understøtte Unge Ravne i Odense. Vi har fulgt Unge Ravnes arbejde og kan se den positive effekt, ung-til-ung tilgangen har i forhold til at skabe tryghed i nattelivet og forebygge, at situationer udvikler sig. Derudover er vi glade for at bidrage til, at flere unge kan blive del af et positivt og inkluderende frivilligfællesskab, og at de også bliver klædt på til og får de rette redskaber til at gå i dialog med de unge i nattelivet”. Siger Laura Thatt, Projektchef i Østifterne.

I projektperioden skal der etableres en stabil frivilliggruppe, som kan bidrage til udviklingen af Unge Ravne-indsatsen og skabe et inkluderende fællesskab for unge i Odense. Derudover skal bevillingen også styrke Natteravnene, så de frivillige Natteravne kan støtte unge, der er udsatte i fællesskabet og fortsat kan understøtte en positiv festkultur og et trygt natteliv.