Fonden for Socialt Ansvar starter et 2-årigt pilotprojekt, der skal medvirke til at styrke udsatte fædre på barsel ved at understøtte fædrenes forældrekompetencer, så børn i socialt udsatte familier får den bedste start på livet. Projektet er støttet af Egmont Fonden og Ole Kirk’s Fond.

Den 2. august 2022 blev der indført øremærket barsel til fædre og Fonden for Socialt Ansvars barselsprojekts formål er, at flere fædre i udsatte positioner tager øremærket barsel og bliver trygge ved at være en vigtig omsorgsperson for deres barn i barnets første leveår.

Flere undersøgelser peger på, at nogle fædre er usikre på farrollen og usikre på, hvordan de bedst understøtter det lille barns udvikling. I pilotprojektet ‘Far er vigtig – En barselsunderstøttende indsats’ bliver fædre i udsatte positioner i fællesskab med andre fædre klædt på til barslen og får viden om tilbud til fædre i deres lokalområder.

Mai-Britt Haugaard Jeppesen, direktør for Frivilligt Socialt Arbejde, fortæller, at pilotprojektet bygger videre på erfaringer fra indsatsen Baba og tager udgangspunkt i velafprøvede metoder, som med god effekt skaber trygge og tillidsfulde fællesskaber for fædre og bygger bro mellem familier og det offentlige system.

Vi ser frem til at understøtte fædrene i at opbygge en tæt relation til deres barn tidligt i forældreskabet og skabe grundlag for, at også fædre i udsatte positioner tager øremærket barsel, og at barslen bliver en succes for barnet, faren og hele familien. Vi er glade for, at vi med bevillingen fra Egmont Fonden og Ole Kirk’s Fond kan bygge videre på vores erfaringer i Baba og kan udvikle fællesskaber for fædre på barsel”, siger Mai-Britt Haugaard Jeppesen.

Pilotprojektet er muliggjort gennem en 2-årig bevilling fra Egmont Fonden og Ole Kirk’s Fond.

”I Ole Kirk’s Fond har vi fokus på at forbedre vilkårene for særligt sårbare familier og især børn i udsatte positioner så de får bedre forudsætninger for en positiv udvikling i livet. Det tror vi på at Fonden for Socialt Ansvar kan bidrage positivt til med deres nye indsats målrettet fædre, som vi er utrolig glade for at kunne støtte op om”, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Egmont Fonden arbejder for, at de første 1.000 dage af et barns liv er præget af tryghed og stimulering, så børnene fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig. Heidi Sørensen, direktør i Egmonts Fondssekretariat, siger om barselsprojektet:

En tidlig, tæt tilknytning til flere voksne er vigtigt for det lille barns trivsel og udvikling. Derfor er vi glade for kunne bakke op om Fonden for Socialt Ansvars vigtige arbejde for at støtte fædre i at give deres børn den bedste start på livet – til glæde for både barn, far og hele familien”, siger Heidi Sørensen, direktør i Egmonts Fondssekretariat.

 

Kontakt

Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Direktør for Frivilligt Socialt Arbejde i Fonden for Socialt Ansvar, via kommunikationskonsulent Johanne Berg Christensen: 5140 8250 eller johanne@socialtansvar.dk

Direktør Heidi Sørensen, Egmonts Fondssekretariat, via kommunikations- og pressechef Tine Pind Jørum: 2711 6896 eller tj@egmontfonden.dk

Direktør Karin Skjødt Hindkjær, Ole Kirk’s Fond, via communication manager Camilla Liv Grønborg: 6043 6168 eller camilla.groenborg@olekirksfond.dk