Valget til Europa-Parlamentet er netop overstået, og frivillige fra Baba og Bydelsmødre har knoklet i deres lokalområder for at øge kendskabet til valget samt at skabe engagement om demokratisk deltagelse.

Det er nok gået de færrestes næse forbi, at der var valg til Europa-Parlamentet d. 9. juni. Det gælder i hvert fald hos Baba og Bydelsmødre, hvor de frivillige i løbet af maj og i ugen op til valget arrangerede valgarrangementer og stemte dørklokker. Formålet var at gøre opmærksom på valget for at flere kom til stemmeurnerne og at udbrede viden om EU og den demokratiske proces.

Baba og Bydelsmødre har et stort netværk i udsatte boligområder og derved en unik adgang til en målgruppe, der ikke stemmer lige så ofte som andre grupper i samfundet. Gennem synlige valgaktiviteter styrkede de frivillige fællesskabet omkring demokratiske handlinger og fremmede den demokratiske deltagelse hos borgere i udsatte boligområder.

”De frivillige i Baba og Bydelsmødre udviser stort engagement i forbindelse med EP-valget. De er nemlig selv meget optagede af at deltage i demokratiet og at bruge deres stemmeret, og det vil de gerne udbrede til deres lokalmiljø,” siger Mai-Britt Haugaard Jeppesen, direktør for Frivilligt Socialt Arbejde hos Fonden for Socialt Ansvar og tilføjer:

Deres indsats op til valget er også drevet af en følelse af stolthed og ansvarsfølelse over for deres lokalsamfund. Ved at skabe positive oplevelser omkring valget i deres lokalområder og vise deres børn vigtigheden af at stemme, fungerer de frivillige som rollemodeller og bidrager til at øge den demokratiske deltagelse og viden om demokratiske processer.
Mai-Britt Haugaard Jeppesen, direktør for Frivilligt Socialt Arbejde hos Fonden for Socialt Ansvar

Lokale valgarrangementer og fællesskab om demokratiet

De frivillige i Baba og Bydelsmødre i hele landet afholdte forskellige typer af valgarrangementer, som alle havde til formål at sætte fokus på demokratiske samtaler, hvorfor det er vigtigt at stemme, og hvilken rolle EU spiller i Danmark og i dagligdagen.

De frivillige arrangerede blandt andet vælgermøder og paneldebatter med politikere på tværs af partier. Derudover inviterede mange af de frivillige også EU-eksperter til deres månedsmøder og arrangementer for at stille skarpt på, hvad EU går ud på, og hvordan man gennem sin stemme er med til at påvirke de beslutninger, der bliver truffet i EU, og hvordan EU og Danmark hænger sammen.

Mange af de frivillige har desuden gået dør-til-dør i deres lokalområder med materialer om EU-valget for at få flere til at blive opmærksomme på, at der var et valg rundt om hjørnet, og at det er vigtigt, at bruge sin demokratiske ret til at sætte sit kryds på stemmesedlen.

På selve valgdagen afvikles der i hele landet ’Stem sammen‘-arrangementer.  Her gøres valghandlingen til et socialt arrangement, hvor de frivillige inviterer andre i deres lokalområde til at følges ned for at stemme.

Til ’Stem sammen’-arrangementerne inviteres hele familien med, så børnene bliver en del af valgprocessen, så også de får en større forståelse af, hvad det vil sige at stemme, og at deltagelse i demokratiet bliver en selvfølgelighed og en hyggelig begivenhed. I forbindelse med valghandlingen inviterer de frivillige familierne på kaffe, sodavand og kage.

Baba og Bydelsmødres valgaktiviteter er støttet af TrygFonden.