Center for Boligsocial Udvikling, 2010: Projekt Bydelsmødre - en samlet evaluering

Evaluering af Bydelsmødre i forhold til indsatsens overordnede målsætninger.
Senest opdateret d. 01.04.2010