VIVE, 2021: Effekter og resultater af de boligsociale indsatser – Landsbyggefondens 2011-14-midler

Evalueringsrapport af boligsociale indsatser herunder Bydelsmødres effekt på kvinders uddannelsesgrad.
Senest opdateret d. 01.03.2021