Familieiværksætterne

Alle børn har brug for en tryg opvækst. Familieiværksætterne er et forløb for alle førstegangsforældre, som skal være med til at give en god start på livet som familie.

En god og tryg barndom er en vigtig forudsætning for et godt voksenliv. At være parat til læring kræver, at der har været trygge rammer, kærlighed og omsorg i de tidlige år. Mange nybagte forældre, særligt førstegangsforældre er usikre på deres roller som forældre, og i en tid, hvor alt kan googles, kan det være uoverskueligt at sortere i alle de informationer og holdninger, der er tilgængelige.

Allerede fra graviditeten og helt til barnet starter i børnehaven, er man som forælder i kontakt med en lang række offentlige instanser – uden nogen rød tråd imellem. Udsatte grupper kan have svært ved at navigere i dette, og der er stor risiko for, at særligt denne gruppe bliver tabt på gulvet undervejs. Til skade for børnene, der får en skæv start på livet med mulige omkostninger på længere sigt i form af indlæringsvanskeligheder, udenforskab og manglende kompetencer til at begå sig i sociale sammenhænge. Derudover er de samfundsøkonomiske omkostninger ved et ’tabt’ barn enorme set over et livsforløb.

Hvad gør Familieiværksætterne?

Familieiværksætterne styrker forældreskabet og den lokale sammenhængskraft ved at tilbyde hjælp i form af kursusforløb for førstegangsforældre, for både far og mor. Derudover faciliterer Familieiværksætterne vigtige netværk, hvor forældrene hjælper hinanden og støtter desuden de særligt udsatte familier.

Der er behov for forebyggelse og for sammenhæng imellem fødestedets og Sundhedsplejens tilbud og kommunikationen med de nybagte familier. Det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde betyder, at forældreparret mødes af ensartet og underbygget vejledning om deres barns trivsel, fordi de to taler ud fra samme referenceramme. Kvaliteten af ydelserne løftes, alene på den baggrund, markant. Alt dette til gavn for børnene, hele familien og samfundet.

Familieiværksætterne faciliterer pr. 2017 27 samarbejder mellem kommuner og regioner.

Læs mere på Familieiværksætternes hjemmeside