Babas læringsforløb

Klædt på til at skabe forandring

Babas læringsforløb klæder jer på til at skabe forandring hos andre fædre i jeres netværk og boligområder. Det opbygger tillid mellem fædre og fagpersoner, og det gør fædrene til brobyggere mellem andre fædre og samfundet. Under læringsforløbet bliver de frivillige fædre også bundet sammen på tværs af landet – da det er indsatsens fælles referenceramme.

Step by step
  1. Møde om forberedelse af opstartsdag, samt facilitering af forløbet (aftales med Baba pr. telefon eller mail)
  2. Afholdelse af opstartsdag
  3. Forberedelse og gennemførelse af forløbet (modul 1-8), inkl. løbende evaluering
  4. Planlægning og afholdelse af advisory board-møder (start, midtvejs og i slutningen af forløbet)
  5. Planlægning og afholdelse af afslutningsceremoni

Babas læringsforløb består af 18 moduler. Det kan afholdes på 18 hverdagsaftner eller ni lørdage eller en blanding af de to løsninger. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Email: baba@socialtansvar.dk
Telefon: 7012 1299

Vi vender mødet på hovedet

For at sikre, at fædrene ikke får følelsen af en løftet pegefinger ved at gæsten fra ‘systemet’ holder oplæg, er vi kommet frem til en anderledes dialogmetode. Hos os stiller vi spørgsmål, og lader fædrene svare først. Gæsten får dermed en anderledes rolle end normalt, når vedkommende først bliver sat til at lytte. Det giver gæsten mulighed for at få øje på fædrenes ressourcer og motivation i forhold til deres børn.

Det betyder ikke, at gæsten ikke er bidragsyder. Det betyder blot, at gæsten må være lidt tålmodig med at få lov til at komme med sin faglige viden, til efter fædrene har vidensdelt. Det bevirker, at de frivillige og gæsten oplever en mere ligeværdig situation, når de i fællesskab til sidst i mødet skal løse dilemmaer, som vanskeliggør samarbejdet mellem fædre og ‘systemet’.

Metoden gør det til en fed oplevelse for alle involverede. Fædrene bliver hørt og anerkendt, gæsten (systemet) opdager fædrenes ressourcer og bliver klogere på, hvordan de ressourcer kan anvendes, samtidig med at nye løsninger på vanskelige problemstillinger kan findes.

Se video om dialogmødet

Fædrenes egne visioner er drivkraften

Vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at skabe forandring. Vi er ikke i mål, før vores frivillige er klædt på til at skabe positiv forandring hos sig selv, i familien, hos andre fædre og i lokalsamfundet – til gavn for børnene.

For at nå dertil arbejder vi visionært og giver de frivillige værktøjer til at skabe forandring hos sig selv og andre. Fædrene bruger de værktøjer til at komme i mål med deres visioner og bruger efterfølgende de samme metoder til at skabe forandring hos andre fædre i deres netværk/boligområde.

Styrk din farrolle

Her finder du refleksions- og handlingsværktøj, der inspirerer til at arbejde med din farrolle.