Netværksmøder

Hvert forår og hvert efterår afholdes der netværksmøder.
De jyske og fynske bydelsmødre samles i Aarhus og de sjællandske bydelsmødre samles i København.

Gå tilbage til

Netværksmøde 2024

I slut januar og start februar blev der igen afholdt netværksmøder i København og Aarhus.
Vi bygge videre på temaet om de gode månedsmøder vi berørte sidste gang og arbejdet over i opgaveforening.

Vi talte blandt andet om hvordan det at opgavefordele er med til at motivere til at være mere aktiv, fordi man kender sin rolle og føler sig vigtig.

Hvad er et netværksmøde?

Et netværksmøde er et sted hvor du som bydelsmor møder andre bydelsmødre fra din landsdel.

Mødet har to dele:

Den første del giver dig mulighed for at sparre med andre Bydelsmødre, om de udfordringer der optager dig og din bydelsmor-gruppe lokalt. I får desuden mulighed for at dele jeres succeshistorier, og samtidig får I inspiration fra andre grupper med hjem.

Mødets anden del opkvalificer dig som bydelsmor. Her får du og din gruppe ny viden og redskaber til at tage med hjem og bruge i jeres gruppe.
Derudover får I viden om, hvad der bliver arbejdet med i landsorganisationen.

 

Find mere inspiration