Netværksmøder

Hvert forår og hvert efterår afholdes der netværksmøder.
De jyske og fynske bydelsmødre samles i Aarhus og de sjællandske bydelsmødre samles i København.

Hvad er et netværksmøde?

Et netværksmøde er et sted hvor du som bydelsmor møder andre bydelsmødre fra din landsdel.

Mødet har to dele:

Den første del giver dig mulighed for at sparre med andre Bydelsmødre, om de udfordringer der optager dig og din bydelsmor-gruppe lokalt. I får desuden mulighed for at dele jeres succeshistorier, og samtidig får I inspiration fra andre grupper med hjem.

Mødets anden del opkvalificer dig som bydelsmor. Her får du og din gruppe ny viden og redskaber til at tage med hjem og bruge i jeres gruppe.
Derudover får I viden om, hvad der bliver arbejdet med i landsorganisationen.

 

Netværksmøde Efterår 2022

I oktober og november blev der afholdt netværksmøder i København og Aarhus. Vi var rekord mange samlet til netværksmøderne og det var så fedt at se, så mange inspirere hinanden.

Under temaet Sladder, Kommunikation og konflikt blev der talt om hvad sladder er, hvorfor vi kommer til at sladre og hvordan det er et våben vi skal forsvare os imod, da det kan ødelægge vores fællesskab. Derudover talte vi om konfliktsprog og hvordan man ved hjælp at ordvalg, kan optrappe og nedtrappe en konflikt eller helt undgå den i første omgang.

Vi arbejdede ligeledes med, hvordan kropssprog og mimik er en vigtig del af vores kommunikation og hvad der mangler, når vi skriver sammen over fx whatsapp i stedet for at ses ansigt til ansigt. Men også hvad vi skal være opmærksomme på, når vi sender og modtager beskeder, da afsender kan mene noget andet end hvordan modtager tolker dem.

Find mere inspiration