Netværksmøder

Hvert forår og hvert efterår afholdes der netværksmøder.
De jyske og fynske bydelsmødre samles i Aarhus og de sjællandske bydelsmødre samles i København.

Gå tilbage til

Netværksmøde Efterår 2023

I September 2023 blev der igen afhold netværksmøder i København og Aarhus.
Denne gang har mødet temanet: “Mødesfacilitering og den gode vært”

Du over temaet blev der som altid  sparret på tværs om gruppernes aktuelle udfordringer. På den måde kan grupperne inspirere og trække på hinandens erfaringer.

Vi fra landssekretariatet siger tak for et par skønne netværksmøder.

 

Hvad er et netværksmøde?

Et netværksmøde er et sted hvor du som bydelsmor møder andre bydelsmødre fra din landsdel.

Mødet har to dele:

Den første del giver dig mulighed for at sparre med andre Bydelsmødre, om de udfordringer der optager dig og din bydelsmor-gruppe lokalt. I får desuden mulighed for at dele jeres succeshistorier, og samtidig får I inspiration fra andre grupper med hjem.

Mødets anden del opkvalificer dig som bydelsmor. Her får du og din gruppe ny viden og redskaber til at tage med hjem og bruge i jeres gruppe.
Derudover får I viden om, hvad der bliver arbejdet med i landsorganisationen.

 

Find mere inspiration