Good Governance i Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond. Fonden er stiftet den 1. december 2004.
Fondens formål

I henhold til vedtægter og formål.

Hvem er vi?

Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er paraplyorganisation for frivillige sociale indsatser, som byder ind med løsninger på en række af samfundets alvorlige problemer.

Hvorfor er vi her?
 • Alt for mange børn, unge og voksne lever med utryghed, isolation eller ensomhed, ligesom mange mennesker enten lever på kanten eller udenfor samfundet.
 • Vi ønsker i samarbejde med andre ambitiøse aktører på området samt på tværs af sektorer at være med til at skabe de bedste og de mest effektive frivillige sociale løsninger for ovenstående målgrupper.
 • Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for, at det frivillige sociale arbejde kan fungere i praksis.
 • Vi tror på, at et velorganiseret foreningsliv og andre former for inkluderende lokale fællesskaber er fundamentet for sammenhængskraften i vores samfund, og der er brug for alle kræfter, hvis vi skal udvikle velfærdssamfundet
Hvad vil vi opnå?
 • Vi vil samle og samarbejde bredt med hele det frivillige sociale område gennem vores netværk for lederne af organisationerne.
 • Vi vil gennem professionel organisering af frivilligt socialt arbejde styrke så mange mennesker i Danmark som muligt til at blive en aktiv del af fællesskabet.
 • Vi vil gennem det frivillige sociale arbejde understøtte mere tryghed, mere inklusion og mere integration, og således give flere mulighed for at deltage.
 • Vi vil frisætte ildsjælsressourcer ved at tilbyde både frivillige og organisationer en udviklingsplatform samt et administrativt driftsfællesskab.
 • Vi vil organisere frivilligindsatser efter franchisemetoden og lave stordrift ud af mange små frivillige sociale initiativer med respekt for de enkelte organisationer og deres specialiserede viden om specifikke målgrupper.
 • Vi vil tilføre både kompetencer og kvalitet til de mindre og mellemstore indsatser, således at de frivillige kan nå ud til endnu flere.
 • Vi vil drive gode og veldokumenterede frivillige sociale indsatser med fokus på det der virker.
 • Vi vil skabe social innovation gennem udvikling af nye metoder og koncepter.
 • Vi vil arbejde målrettet med evaluering og videndeling internt imellem vores egne indsatser og alle netværkets medlemmer. Herudover deler vi vores viden med både kommuner, stat og det private erhvervsliv gennem de sociale medier, vores web, nyhedsbreve, evalueringsrapporter og når vi holder foredrag eller deltager i høringer, råd, udvalg og andre møder.
Hvad kendetegner os?
 • Alle vores koncepter skaber værdi både på individ- og samfundsniveau.
 • Vi arbejder altid sammen med alle, som kan bringe værdi ind i indsatserne og på den måde kan gøre ekstra gavn for målgruppen.
 • Vi engagerer os i indsatser og mål der er større end os selv og herunder f.eks. FN´s verdensmål.
Tilsynsmyndighed

Civilstyrelsen er fondens tilsynsmyndighed.

Bestyrelse

FSA ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. Sammensætningen af bestyrelsen er fastlagt i fondets fundats.

Forretningsorden

Fondens og fondsbestyrelsens daglige arbejde er reguleret i fondens forretningsorden.

Skatteforhold

FSA indberetter alle donationer til SKAT.

Fondsbeskatningsloven

FSA er skattepligtige efter præcis samme regler og skattesatser som danske aktie- og anpartsselskaber.

Samfundsansvar

FSA tager via sit grundlæggende formål udpræget samfundsansvar inden for det sociale, tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende område.

Fonden arbejder også med FNs verdensmål.

Aflønning

FSA aflønner sit personale som normalt blandt danske NGO’er. Vederlaget afspejler det arbejde og ansvar, der følger af arbejdsopgaven.

Kommunikationsstrategi

FSA arbejder både konkret og strategisk med sin kommunikation. Fonden for Socialt Ansvar ønsker at opbygge et kendskab til og anerkendelse af fonden og fondens arbejde hos alle relevante interessenter og herunder uddelende fonde, donorer, staten, kommunerne, andre organisationer, almenbefolkningen, politikere, børn, unge og udsatte grupper m.fl.

 

Good Governance-redegørelse

Fonden for Socialt Ansvar følger Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse i ikke-erhvervsdrivende fonde.

Du kan downloade redegørelsen her.