Medlemmer af Netværk for Socialt Ansvar

Her finder du en oversigt over alle medlemmerne af Netværk for Socialt Ansvar. Ved klik på billederne sendes du til organisationernes egne hjemmesider.

LOKK

Landsorganisation af Kvindekrisecentre repræsenterer mere end 50 kvindekrisecentre, deres 500 ansatte og mere end 1500 frivillige.

Projekt Q-Værk

Projekt Q-Værk arbejder for, at alle voldsudsatte kvinder har adgang til støttende og ligeværdige netværk og tilbyder bl.a. et støttende fællesskab med rådgivning, gruppeforløb, sociale netværksaktiviteter samt online-universet Lulutalk.dk.

HOME-START Familiekontakt Danmark

HOME-START Familiekontakt Danmark tilbyder regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt til småbørnsfamilier.

Familiestøtten

Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier i Danmark. Familiestøtten matcher børnefamilier med en donationsfamilie, som løbende donerer det tøj og legetøj.

Danmarks Børn

Danmarks Børn hjælper børnefamilier og enkeltpersoner med aktuelle sociale problemer.

Læseforeningen

Læseforeningen arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde.

Lige adgang

Lige adgang iværksætter og driver beskæftigelsesrettede indsatser, der skal bringe mangfoldigheden i spil som en ressource.

Settlementet

Settlementet er et bydækkende tilbud til udsatte voksne, der er faldet gennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet.

Børns Voksenvenner

Børns voksenvenner arbejder på frivillig basis for at skabe værdifulde venskaber mellem børn og unge med spinkle eller svære familieforhold og ressourcestærke voksne.

De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere har 100 års erfaring med at lave udfordrende friluftsaktiviteter for piger.

GirlTalk

GirlTalk er en non-profit organisation, der siden 2004 har arbejdet for at hjælpe piger og unge kvinder mellem 12 og 24 år.

Headspace

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge på 12-25 år, der mangler nogen at tale med.

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for en tryg barndom og bedre fremtid i både Grønland og Danmark.

Dansk Skoleskak

Dansk Skoleskak har den nationale kompetence inden for skoleskak, og rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk læringsmetode til at styrke børn og unges faglige og sociale udvikling.

Foreningen Læsehunde

Foreningen Læsehundes formål er at give motivation og læselyst til børn med læseudfordringer. Foreningens frivillige læseteams arbejder på lokale biblioteker landet over.

Landsforening-en for Børn og Forældre

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder b.la. frivillig tværfaglig rådgivning til børn, forældre, bonusforældre og andre pårørende.

Forældre og sorg - Landsforening-en Spædbarnsdød

Forældre og sorg - Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder b.la. frivillig tværfaglig rådgivning til børn, forældre, bonusforældre og andre pårørende.

Broen Danmark

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv. BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter.

Læs for Livet

Læs for Livet bruger bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv.

FitforKids

FitforKids er en frivillig forening, der blev stiftet i 2007, og vi har arbejdet lige siden for at tilbyde alle børnefamilier i Danmark et gratis, videnskabeligt dokumenteret, sjovt og effektivt familiesundheds-program!

FBU Forældrelandsforeningen

FBU er på én gang en brugerorganisation og en frivillig social forening, som samler, støtter og rådgiver forældre med børn og unge, der har behov for særlig støtte efter servicelovens regler.

Skolens Venner

Skolens Venner blev stiftet i 2013 med det formål at skabe mulighed for et mere åbent og nærværende miljø i klassen, som kan fremme læring generelt for eleverne.

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Danner

Danner tilbyder både ambulant rådgivning samt krisecenterophold for voldsudsatte kvinder og børn.

Café Exit - Fra indsat til værdsat

Café Exit støtter ex-indsatte og indsatte, som beslutter sig for at starte på en frisk.

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center er en selvstændig og uafhængig interesseorganisation, der har til formål at hjælpe alle, som er berørt af stalking.

High:five

High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Forælder Fonden

Hos Forælder Fonden hjælper vi dig, der er enlig forælder. Gennem rådgivning, bolighjælp og støtte, forsøger vi at give dig og din familie den nødvendige ro og balance i hverdagen.

Hjælp Voldsofre

Hjælp Voldsofre er en frivillig, humanitær og uafhængig forening, som siden 1981 har hjulpet ofre for vold, voldtægt, røveri og seksuelle krænkelser med råd og vejledning.

Gadespejlene

Gadespejlene – Mentorer for unge, er stiftet i forlængelse af et projekt Roskilde Kommune som et del af et større forebyggelsesprojekt mod ungdomskriminalitet.

Unge i Beredskabet

Unge i Beredskabet er en landsorganisation, som samler og varetager arbejdet med alle børn og unge med interesse for brand og redning.

Bryd Tavsheden

Bryd Tavshedens formål er at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne-og kærestevold. Det gør vi gennem oplysningskampagner, temadage om vold og rådgivning over telefon, chat, brevkasse samt samtaleforløb skræddersyet til børn og unge, der enten er eller har været udsat for vold i de nære relationer.

Lev Uden vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer. Det vil vi gøre med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i samfundet.

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i Danmark og ude i verden.

Rådet for Etniske Minoriteter

REMs hovedopgave er at rådgive integrationsministeren om forhold af betydning for flygtninge i Danmark. Rådet har vedtaget fem pejlemærker for deres arbejde: Etniske minoritetskvinder i beskæftigelse, Demokratisk deltagelse og medborgerskab, Negativ social kontrol, Bekæmpelse af fattigdom og Udsatte boligområder.

Dialogforum

Dialog Forum er en forening, der blev etableret i 2002 med det formål at fremme dialog i samfundet.

Frivilligcentre & Selvhjælp

FriSe er landsorganisation for landets frivilligcentre og selvstændige selvhjælpsorganisationer. Derudover driver vi en række projekter og initiativer, der alle har til formål at gøre det lettere at blive og være frivillig og lettere at være frivillig forening i Danmark.

Fødevarebanken

Fødevarebanken er en frivilligbaseret NGO med to formål: at reducere madspild og give socialt udsatte borgere adgang til flere, mere regelmæssige, sundere og mere varierede måltider.

INSP!

INSP! er kort for inspiratorium. INSP! arbejder med at styrke den sociale sammenhængskraft og ændre de strukturer, der skaber social eksklusion. Dette gøres ved at fremme aktiv deltagelse i samfundslivet for særligt børn og unge.

Indvandrer Kvindecentret

Indvandrer Kvindecentret er et frivilligt fællesskab for minoritetsetniske danskere. I Indvandrer Kvindecentret bidrager alle, og sammen udvikler vi kompetencer og handlekraft.

LBGT Asylum

LGBT Asylum tilbyder rådgivning og støtte til LGBT+ personer, der søger asyl eller har ophold som flygtninge. Kontakt os - du kan være helt anonym.

Landsforeningen Lænken

Lænken – din hjælp og støtte med alkoholproblemer. Vær med i vores foreningsliv med sammenhold og fællesoplevelser i et alkoholfrit miljø.

TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

Landsforeningen Spor

Landsforeningen Spor arbejder for, at der er kvalificeret og tilgængelig behandling og social støtte til voksne, der lever med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen.

Muhabet

Muhabet er et aktivitetssted for mennesker, som er psykisk syge og traumatiserede, med fokus på flygtninge og indvandrere. Muhabet er et værested, hvor man kan have kærligt og uforpligtende samvær med andre på tværs af religiøse, kulturelle og nationale forskelle.

Startlinjen

Startlinjen modtager hvert år flere tusinde opkald fra mænd og kvinder, der har brug for at vende en personlig problemstilling med en af vores dygtige samtalepartnere.

AskovFonden

AskovFonden er en non profit organisation, som udvikler og driver indsatser for mennesker, der er udsatte og sårbare. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

Livslinien

Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg. Livsliniens kerneydelse er anonym rådgivning til selvmordstruede, deres pårørende og efterladte. Rådgivningen varetages af Livsliniens frivillige rådgivere på gennem telefon-, net-, og chatrådgivning.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

LMS’ formål er at støtte og styrke mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade ved at tilbyde støtte og tilbud til målgruppen og ved at udbrede viden af høj kvalitet om spiseforstyrrelser og selvskade til relevante aktører på området.

Hellebro

Foreningen Hellebro er et helle for unge hjemløse med værested, herberg, og udslusningsboliger. Som ung bruger af huset, er du, medarbejderne og de frivillige sammen om at bestemme, hvad der skal ske i huset mens vi hjælpes ad med at komme tilbage på fast grund.

Håb i psykiatrien

Håb i Psykiatrien er en almennyttig og velgørende forening, der ønsker at skabe alt fra spændende indhold til særlige øjeblikke og velvære for patienter med psykiatriske sygdomme.

SMART Recovery DK

SMART er hjælp til selvhjælp ud af afhængighed i anonyme og frivillige samtalegrupper over hele landet. SMART er en forkortelse for Self-Management and Recovery Training.

Social Sundhed

Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet, er en organisation, der arbejder for at skabe større social lighed i sundhed.

Come Together

Come Together er en frivillig mentor ordning for udsatte unge. Mentor ordningen henvender sig til unge imellem 15 og 35 år, der mangler en ressource stærk voksen i deres netværk.

Cykling uden alder

Cykling uden alder er på en vigtig mission: At give de ældre ret til vind i håret. Der sker, når tusindvis af frivillige piloter hver dag inviterer ældre på landets plejecentre ud i rickshaw.

ReDi School

ReDI School er en nonprofit tech-skole med fokus på digital empowerment af kvinder med flygtninge- og migrantbaggrund i København.

Fountain House

Fountain House er et sted for dig, der oplever psykiske problemer. Her kan du få en hverdag med frivilligt arbejde, struktur og fællesskab. Fountain House tilbyder også støtte og studievejledning til psykisk sårbare studerende.

GAME

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem unge-ledet gadeidræt.

Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, uafhængig social forening. Her kan du få gratis, professionel bistand og rådgivning.

LEV - livet med udviklingshandicap

Lev er interesseorganisationen for de cirka 50.000 mennesker med udviklingshandicap, der er i Danmark, samt deres pårørende.

Outsideren

Foreningen Outsideren er en frivillig brugerdrevet forening, hvor mennesker med psykiske lidelser producerer film, artikler og blogindlæg. Vi fortæller om smukke morgener, kriser og vejene tilbage til hverdagslivet.

SAVN - Børn og pårørende til indsatte

SAVN hjælper vi dig, der har et familiemedlem eller en ven i fængsel. Det kan f.eks. være, at din mor eller far, din partner, ekspartner eller dit barn lige er blevet arresteret eller er kommet i fængsel.

Enestående Forældre

Enestående Forældre er en landsdækkende humanitær forening, der tilbyder rådgivning og økonomisk støtte til fædre og mødre, der står alene med deres børn samt kvinder, der er gravide.

Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråd er en demokratisk og upartisk paraplyorganisation for i alt 16 lands- og landsdelsdækkende medlemsorganisationer, der til sammen arbejder med og for over 100.000 børn og unge i Danmark.

Amal Hayat

Amal Hayat er en organisation, som arbejder med forebyggelse og rådgivning til unge og deres familier, som er på vej ind og ud af radikalisering.