Roller i Baba

De frivilliges mange roller

Baba-frivillige fædre udgør hjertet i Baba. De frivillige fædre er de lokale forandringsagenter, der driver indsatsen. De deltager i læringsforløbet, hvor de arbejder med at skabe forandring hos sig selv og andre fædre. Samtidig er de med til at skabe mere tillid mellem fædre og systemet og er igennem deres aktive deltagelse i dilemmamøderne med fagpersoner med til at løse lokale, eksisterende samarbejdsdilemmaer, der eksisterer mellem fædre og systemet.

Samarbejdspartneren

Er den lokale aktør, vi samarbejder med for at gennemføre et forløb for et hold lokale fædre. Det er samarbejdspartneren/ samarbejdspartnerne, vi indgår samarbejdsaftale med. En lokal samarbejdspartner er oftest en kommune eller helhedsplan eller begge dele på samme tid.

Det er oftest samarbejdspartneren, der stille timer til rådighed til koordinatoren (der kan dog findes forskellige lokale løsninger). Samarbejdspartneren (repræsenteret ved øverste ansvarlige) inviteres ligeledes automatisk med i forløbet som gæst en af de otte lørdage til dialog med holdet af frivillige, samt indgår i det lokale advisory board. Det er hos samarbejdspartneren at holdet af frivillige fædre forankres.

Koordinatoren/facilitatoren

Koordinatoren er den lokale ressource-person, som får indsatsen til at lykkes. Det er koordinatoren, der mødes med os og planlægger forløbet ned til mindste detalje. Det er ligeledes koordinatoren, der i sidste ende (med vores sparring) er ansvarlig for rekrutteringen af frivillige fædre. Koordinatoren har til opgave at have det store overblik over forløbet.

Koordinatoren er blæksprutten, der holder sammen på forløbet, de Baba-frivillige og gæsterne. Det er også koordinatoren, der har øje for de mange detaljer, der gør det lille ekstra til at forløbet bliver så godt som muligt – det er helt ned til de små ting, såsom at sikre, at der er kaffe til modulerne, og at der ikke kun er købt ost, men også marmelade og pålægschokolade. Koordinatoren faciliterer også læringsforløbet med udgangspunkt i materialet for hvert enkelt modul og ud fra den dialogmodel, som vi har udviklet.

Gæsten (fagperson)

Deltager i et enkelt modul i Baba-indsatsen i den del, der omhandler dialogen med systemet. Det betyder, at man som gæst er deltager i den to en halv time lange dialog med fædrene.

Man skal ikke forberede et oplæg, men blot komme som man er, med den faglige viden man har. Man skal være indstillet på at lytte og til at lade sig inspirere af de steder, hvor dialogen fører hen. De bedste dilemmamøder opstår, når gæsten er klar på at prøve at omsætte viden og inspiration til nye handlinger i sit eget faglige domæne.

Babas læringsforløb består af 18 moduler. Den kan afholdes på 18 hverdagsaftner eller 9 lørdage eller en blanding af de to løsninger. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Email: baba@socialtansvar.dk
Telefon: 7012 1299