Analysekonsulent

Vi søger i Fonden for Socialt Ansvar en sociolog eller statskundskaber med interesse for og erfaring med at dokumentere effekter af socialt arbejde. Vi har et godt fundament i dokumentationsarbejdet, og du skal have lyst til fortsætte udviklingen af det arbejde.

Vi søger en kollega, der er metodisk velfunderet inden for dataindsamling og dokumentation. Du skal have lyst til at være arkitekten på udvikling af overordnede tilgange og principper for dataindsamlings- og dokumentationsarbejdet på tværs af forskellige indsatser. Og du skal samtidig være håndværkeren, der selv kan stå for at udvikle og gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser og efterfølgende afrapportere på resultaterne.

Du vil være drivende i forhold til at vedligeholde eksisterende indsamlingsmetoder for vores indsatser samt for at udvikle gode dokumentationssetups for en række indsatser, der for nyligt er blevet del af Fonden for Socialt Ansvar. Aktuelt står vi også over for at skulle videreudvikle og implementere vores dokumentationsarkitektur på Microsofts platform, hvor vi på sigt vil samle og analysere meget af vores data på tværs af indsatser. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til Microsofts systemer til dataindsamling, opbevaring og analyse.

Du vil som del af jobbet skulle arbejde tæt sammen med kolleger fra de forskellige indsatser i vores dokumentationsteam. Her skal du være med til at udvikle systemer, metoder og arbejdsgange, der kan hjælpe konsulenterne i det daglige arbejde med at indsamle data hos frivillige og de sårbare og udsatte målgrupper, vi arbejder med.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling, hvor du bliver det faglige omdrejningspunkt for Fonden for Socialt Ansvars arbejde med dataindsamling og dokumentation. Du vil i tæt samarbejde med chefen for afdelingen skulle stå for løbende at udvikle husets dataindsamling og dokumentation, så det giver værdi til både det frivillige arbejde, vores kommunikation og de fonde, virksomheder og myndigheder, vi samarbejder med.

Vi er et hus med meget forskellige frivillige indsatser, og vi har samtidig en vigtig opgave med at understøtte andre små og mellemstore NGO’er i sektoren. Derfor vil du få mulighed for at se på tværs af sektoren og i bred forstand sætte dit præg på best practice inden for dataindsamling og dokumentation i den frivillige sociale sektor. Og ikke mindst bliver du del af et hus af dygtige kolleger, der brænder for det, de laver.

Dine kvalifikationer

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

  • Relevant kandidatuddannelse fra statskundskab eller sociologi
  • Minimum to-tre års erfaring enten fra et konsulenthus, fonde, myndigheder eller fra en anden NGO
  • Et stærkt kendskab til såvel kvalitativ som kvantitativ metode. Desuden vil det være en stor fordel, hvis du har erfaringer med dokumentationsarbejdet på det sociale område
  • Kendskab til digitale værktøjer f.eks. SurveyXact, Sharepoint, Microsoft Access og PowerBI, som vi anvender til at understøtte vores dokumentationsarbejde
  • Det skal være naturligt for dig at orientere dig rapporter, undersøgelser og litteraturstudier, der er relevante inden for de problemfelter, vi arbejder med
  • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner og god erfaring med formidling af analyser
  • En struktureret og systematisk tilgang til arbejdsopgaverne samt systematisk tænkning på tværs af indsatserne
  • Erfaring med projektledelse og gode samarbejdsevner på tværs af fagligheder
  • Evne til og ønske om at tage ansvar
Ansøgningsfrist

Vi ønsker stillingen besat fra 1. januar eller hurtigst muligt derefter. Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2022, og vi forventer at afholde samtaler i uge 43.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er fuld tid på 37 timer. Arbejdsstedet er på Fonden for Socialt Ansvars adresse i Københavns Nordvestkvarter.

Du vil referere til chefen for afdelingen Kommunikation & samarbejder.

Om Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer og er paraplyorganisation for frivillige sociale indsatser, der byder ind med løsninger på en række af samfundets alvorlige problemer. Vores formål er at igangsætte og drive aktiviteter, der fremmer socialt ansvar i den civile-, private- og offentlige sektor, og vores indsatser sker på grundlag af bevillinger og donationer, da Fonden ikke selv er formuende. Fonden arbejder inden for alle velfærdsområder for at støtte børn, unge og udsatte grupper.

Fonden for Socialt Ansvar bor på Bygmestervej 10, 1. og 3. sal, 2400 København NV.