Med en 3-årig bevilling fra Oak Foundation Denmark kan Fonden for Socialt Ansvar fortsætte med at styrke sine aktiviteter som social infrastrukturbygger til gavn for især de små og mellemstore frivillige sociale organisationer.

Fonden for Socialt Ansvar har, med støtte fra blandt andre Oak Foundation Denmark, de seneste år arbejdet for at etablere en platform for delt administration, fagligt fællesskab, kompetenceudvikling og videndeling for små og mellemstore frivillige sociale organisationer.

Med den nye bevilling fra Oak Foundation Denmark kan det gode samarbejde forsætte, og der kan igangsættes aktiviteter, der skal øge opmærksomheden på de sociale organisationernes udfordringer samt de konsekvenser udfordringerne har for arbejdet med at hjælpe samfundets sårbare og udsatte.

"I Fonden for Socialt Ansvar driver vi selv en række både små og store frivillige sociale indsatser, og det er med afsæt i vores praksiserfaring og vores brede netværk på tværs af sektorens aktører, at vi kan samle sektoren omkring aktiviteter og initiativer, der styrker fundamentet for organisationerne og deres arbejde."
Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar

Adm. direktør Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar, siger:

”Små og mellemstore frivillige sociale organisationer står i disse år over for en række store udfordringer, hvor det voksende krav om professionalisering og langsigtet målbar effekt står i skarp kontrast til de meget usikre og kortsigtede finansieringsmuligheder. På det bagtæppe oplever vi et voksende behov for en aktør som kan både støtte og samle sektoren og ikke mindst de små og mellemstore specialiserede organisationer, så de slipper for den voksende administrative byrde og kan bruge deres kræfter på at hjælpe de sårbare og udsatte bedst muligt.”

”I Fonden for Socialt Ansvar driver vi selv en række både små og store frivillige sociale indsatser, og det er med afsæt i vores praksiserfaring og vores brede netværk på tværs af sektorens aktører, at vi kan samle sektoren omkring aktiviteter og initiativer, der styrker fundamentet for organisationerne og deres arbejde. Vi er dybt taknemmelige for støtten fra Oak Foundation Denmark,” afslutter Thit Aaris-Høeg.

"Det er vores oplevelse, at de små og mellemstore organisationer er afgørende for det sociale arbejde. Gennem tilpassede metoder, når de ud til en række mennesker, som de større organisationer har svært ved at nå via deres arbejdsform."
Esther Nørregård-Nielsen, direktør i Oak Foundation Denmark

Oak Foundation Denmarks direktør, Esther Nørregård-Nielsen, siger:

”Det er vores oplevelse, at de små og mellemstore organisationer er afgørende for det sociale arbejde. Gennem tilpassede metoder, når de ud til en række mennesker, som de større organisationer har svært ved at nå via deres arbejdsform. Derved komplementerer organisationerne hinanden. Det er dog også vores oplevelse, at det kan være meget svært for de små og mellemstore organisationer at sikre sig synlighed og sikre tilstrækkeligt professionelle arbejdsgange med de budgetter, de har. Fonden for Socialt Ansvar er dermed med til at højne kvaliteten af det danske samfunds tilbud til udsatte mennesker. Og det finder vi vigtigt at støtte.”