2 Timer on Ugen er en frivillig indsats, der hjælper flersprogede børn i Odense, Esbjerg og Aarhus. Arzu Cilek koordinerer de frivillige i Aarhus. Hun brænder for at hjælpe til hos de familier, der ikke har dansk som førstesprog – for hun er selv vokset op i samme situation.
Arzu Cilek, koordinator i 2 Timer om Ugen.

”Uden den frivillige hjælp, havde jeg måske ikke stået hvor jeg står i dag.”

Sådan begrunder 31-årige Arzu Cilek, koordinator i Aarhus for indsatsen 2 Timer om Ugen, sin drivkraft bag koordineringen og arbejdet mellem frivillige og flersprogede børn.

For børn, der vokser op i hjem, hvor forældrenes førstesprog ikke er dansk, kan det være svært at lære sproget, hvilket kan føre til eksklusion, frustration og en svær fremtid i et dansk samfund. Dette vil Arzu Cilek og 2 Timer om Ugen modarbejde ved at føre flersprogede børn sammen med voksne danskere, så de har bedre forudsætninger for et fremtidigt liv i det danske land.

2 Timer om Ugen er en organisation, der blev grundlagt i 2008 af Pia Sigmund og Alaa Abdol-Hamid, med ideen om, at man ved hjælp af leg, spil og nærvær, kunne hjælpe to- eller flersprogede børn til nemmere at forstå det danske sprog og kultur. Konceptet er, at frivillige voksne bliver matchet med børn, og i fællesskab skal de lege og lære i 2 timer om ugen. Cilek forklarer det på sin egen måde:

”Når jeg introducerer en frivillig for et barn, så plejer jeg at sige, at du har fået en legekammerat, og du er med til at bestemme, hvad I skal lave sammen. Så det er egentlig bare leg, sjov, hygge, men hvor man sætter ord på alt, hvad man foretager sig, og på den måde er med til at øge ordforrådet hos barnet.”

Opstart i Aarhus
Organisationen startede i Odense i 2008 ved hjælp af bevillinger fra Odense kommune og har siden vokset sig større ved hjælp af flere fonde og har i dag afdelinger i Esbjerg og Aarhus. Senest er 2 Timer om Ugen blevet en del af Fonden for Socialt Ansvar og planlægger at udvide til flere byer i Danmark inden for de næste par år. Afdelingen i Aarhus, med beliggenhed i Brabrand, åbnede i 2022 med Arzu Cilek som koordinator. Men på trods af beliggenheden, hjælper organisationen i hele byen.

Cilek har en bachelor i interkulturel pædagogik og arabisk og har i mange år arbejdet som lærer og studentermedhjælper. Hun har et stort netværk i Aarhus og i Brabrand. Arbejdet med mennesker, familier og børn ligger hende derfor nært. Hun har også fulgt arbejdet i 2 Timer om Ugen i flere år og var derfor et oplagt valg til en tovholder i den nyopstartede afdeling i Aarhus.

”Der er mange familier, der kender mig, fordi at jeg på nuværende tidspunkt også arbejder som støttelærer, så når de ser mine indlæg og det, jeg laver, så kender de mig, og de ved godt: ’ah, ja hun har jo haft vores børn,’ og så er der allerede bygget et forhold. Så er det også nemmere at stole på, at jeg er ikke fra kommunen, at der ikke er nogen slags overvågning, og at jeg egentlig bare giver et godt tilbud til deres barn.”

Et arbejde der giver mening
Cilek oplever allerede, på trods af kun tre måneder som koordinator, hvilken forskel det frivillige arbejde medfører. Hun fortæller om børn, der jubler over deres nye ”legekammerater” og fortæller om alle de nye ord og begreber, de har lært, og ellers hvor gode oplevelser de har haft. Modsat har Cilek også oplevet frivillige, der nærmest er blevet en del af hele familien, som deres match-barn kommer fra:

”På den måde er man vidne til, at man faktisk har påvirket nogens liv på en eller anden måde, for det har man jo. Sådan at have inkluderet et menneske ind i en allerede eksisterende families liv.”

De frivillige i 2 Timer om Ugen er en broget skare. Arzu Cilek fortæller, at der ikke er en typisk frivillig, men der er den unge studerende, der gerne vil gøre en forskel, flexjobberen, der vil bruge mere af sin fritid og de ældre, der har forladt arbejdsmarkedet, og søger noget meningsfuldt. Og alt i mellem.

De mange frivillige gør en forskel. I en forskningsbaseret undersøgelse, udarbejdet af Lektor Charlotte Jørgensen og Lektor Lene Gutzon Münster, er samværet mellem de frivillige og børnene og dets effekt blevet undersøgt dybdegående. Samtaler og interviews med de involverede, observationer af dagligdagens to-timers møder, og fokus på kommunikationen har givet et klart billede:

”Gennem meningsfuldt og anerkendende samvær mellem frivillige og børn styrkes børnene i deres tro på dem selv, både i form af selvværd, kommunikative kompetencer, kulturelle og sociale kompetencer m.v. Vores tese er, at disse relationer på sigt kan være medvirkende til, at børnene får personlige og kommunikative ressourcer til at forblive i uddannelsessystemet og blive rustet med styrkede deltagelsesmuligheder som samfundsborger.”

En velkendt følelse
Arzu Cilek har selv oplevet hvordan det er at være barn uden et sprog i et nyt land. Hun kom til Danmark som 10-årig og modtog frivillig hjælp fra forældrenes kollegaer og naboer. Hun mener ikke, at hun ville have opnået, det hun har, havde det ikke været fra de frivillige kræfter. Derfor mener Cilek, at organisationer som 2 Timer om Ugen er vigtige, fordi skolevæsenet har begrænsede ressourcer, og der bliver mindre tid og fokus på det enkelte barn. Cilek tror ikke, at behovet for organisationer som 2 Timer om Ugen bliver mindre. For selv om de nye generationer bliver bedre end deres forældre, er muligheden for nye udfordringer altid reel. Selv peger hun på situationen i Ukraine:

”Nu er der for eksempel kommet ukrainere. De starter jo forfra nu. De skal selv lære sproget. Og hvor meget kan de i sig selv give til deres børn? Så på den måde tror jeg, der altid vil være en form for behov for noget ekstra støttende i form af 2 Timer om Ugen.”

I den nære fremtid vil organisationen udvide i Aarhus. Udover frivilligindsatsen, der er i fuld gang, vil Arzu Cilek og 2 Timer om Ugen oprette Sprogklubber. Sprogklubber er et pilotprojekt, der i øjeblikket findes i Esbjerg og Odense, som fokuserer mere på undervisning og er et 20-ugers forløb, der er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet. Sprogklubberne er mere skoleorienterede end den samværsbaserede match-arbejdet, og den første i Aarhus forventes at åbne mod årets udgang.