Velfærdssamfundet kalder på akut arbejdskraft. I Baba og Bydelsmødre styrker vi borgere med etnisk minoritetsbaggrunds muligheder for at komme i arbejde. Det gør vi bl.a. ved at hjælpe flere i uddannelse. Læs mere om vores gode resultater her.

Flere ældre, for få varme hænder og overbelastede plejehjem. Det er efterhånden hverdag med historier om en presset pleje- og sundhedssektor i medierne. Antallet af ældre over 80 år stiger med 140.000 personer frem mod 2030, og samtidig bliver borgernes sundhed mere kompleks. Daglig bliver der forgæves slået stillinger op som SOSU, pædagog og sygeplejerske. Alene fra maj 2021 til maj 2022 er der sket et fald på 5,7 procent af sygeplejersker, som er ansat i regionerne.

De nye tal understreger en dramatisk udvikling, som af eksperter bliver kaldt en “styrtblødning af arbejdskraft i det offentlige.” Og allerede nu kan man rundt om i kommunerne mærke, at manglen på personale går ud over kvaliteten af pleje. I Bydelsmødre og Baba arbejder vi målrettet på at øge beskæftigelsen blandt borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund.

Bydelsmødre og Baba forbedrer tilknytningen til arbejdsmarkedet

Blandt andet kan vi se, at 30 % af de bydelsmødre, som ikke var i arbejde, før de blev bydelsmor, har fundet job efter vores uddannelsesforløb. Og 84% af de frivillige mødre vurderer, at deres uddannelsesforløb som bydelsmor har haft indflydelse på, at de er kommet i arbejde.
Samtidig hjælper vores frivillige andre mødre og fædre i deres lokalområder med at komme i beskæftigelse.

I Baba har 67 % af de frivillige således støttet andre fædre uden arbejde med hjælp til for eksempel fagligt netværk og jobmuligheder. Hos Bydelsmødre kan vi se, at 84 % af de frivillige har hjulpet andre kvinder med uddannelse og arbejde. Og dette er kærkomment.

En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv i 2022 blandt landets kommunaldirektører viser, at ni ud af ti kommunaldirektører oplever, at mangel på arbejdskraft er en væsentlig barriere for at opretholde kvaliteten i ældreplejen her og nu. Og 95 % af kommunaldirektørerne forudser, at mangel på arbejdskraft fortsat vil være en af de væsentligste barrierer for at fastholde kvaliteten i ældreplejen frem mod 2030. Kommuners Landsforening (KL) kalder det ”den største udfordring for det danske velfærdssamfund.”

”Der er ingen tvivl om, at den danske økonomi kommer under et markant pres frem mod 2030. Det er en situation, vi allerede i dag mærker konsekvenserne af ude i den kommunale velfærd på plejehjem, skoler og i dagtilbud,” sagde formand for KL, Martin Damm i september.

Bydelsmødre har fem gange større chance for at komme i uddannelse

Der er derfor behov for, at vi skruer på alle knapper og hurtigst muligt går i gang med at finde nye løsninger. Et af de midler, der efterspørges, er mere og bedre uddannet personale.

I Bydelsmødre og Baba har vi succes med at hjælpe vores målgruppe i uddannelse. Eksempelvis har knap 40 % af de frivillige kvinder påbegyndt en uddannelse, efter de er blevet bydelsmødre. Og 63 % mener, at rollen som bydelsmor i høj grad har haft betydning for, ar de er begyndt på en uddannelse.

De positive tal underbygges af en evaluering foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter i 2021, som viser, at bydelsmødre har cirka fem gange større chance for at komme i uddannelse end andre kvinder fra samme demografiske gruppe, der ikke har taget en Bydelsmødre-uddannelse.

Positiv udvikling

I de seneste år er langt flere danskere kommet ud på arbejdsmarkedet. Og stigningen i beskæftigelse er især markant blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet tidligere i år. I slutningen af 2021, var 60,2% af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i beskæftigelse. Mens det i begyndelsen af 2015 var 44,5%. Det er en kæmpe stigning og den højeste beskæftigelsesfrekvens målt for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i de seneste 11 år, hvor opgørelsen er blevet lavet.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har dog fortsat en lavere beskæftigelsesgrad. Og derfor er det vigtigt, at vi fortsætter den positive udvikling, så flere kommer i beskæftigelse.

I Baba og Bydelsmødre er vi med til at løfte den opgave – derfor er vi en del af løsningen.