En ny undersøgelse om arbejdsvilkår i den frivillige sociale sektor viser, at lederne oplever et stort arbejdspres.

56 % af lederne i små og mellemstore frivillige sociale organisationer oplever et urimeligt arbejdspres, viser en ny rundspørge. De er ledere af organisationer, der hjælper bl.a. sårbare børn, udsatte unge, psykisk sårbare og ofre for vold og overgreb, men de oplever at have så mange arbejdsopgaver, så få ressourcer og så ustabil en finansiering, at hele 49 % af dem overvejer at sige op. Også selvom de fortæller, at de tror på sagen og er dybt engagerede i det, de laver.

”Jeg har været stressramt i flere år, men har ikke været sygemeldt af hensyn til foreningens overlevelse,” svarer en af lederne i rundspørgen.

Organisationer er med i regeringsgrundlaget

Vilkårene i sociale organisationer er tidligere blevet undersøgt, men hvordan det står til for de ledere, der har ansvaret for at lede og udvikle specielt de små og mellemstore specialiserede organisationer, er underbelyst. Derfor har Fonden for Socialt Ansvar lavet rundspørgen.

”Regeringen lægger i regeringsgrundlaget op til større inddragelse af civilsamfundet i løsningen af vores allesammens velfærdsopgaver. Det er en god ide, og det både kan og vil vi, men det er vigtigt at være opmærksom på de vilkår, lederne i de sociale organisationer arbejder under,” siger Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar, og fremhæver samtidig noget af det, de små og mellemstore organisationer er særligt gode til:

”De mindre organisationer løser allerede en lang række sociale problemer for de mest udsatte og sårbare mennesker i Danmark. Oftest i tæt samarbejde med andre lokale aktører og offentlige myndigheder. Indsatserne er tit målrettet helt specifikke målgrupper, f.eks. anbragte børn og unge, børn af misbrugere, LGBT+ asylansøgere eller enlige forældre, der lever i isolation. Deres viden og erfaring er guld værd både for fonde og for det offentlige, og organisationernes rolle som brobyggere imellem systemet og de udsatte og sårbare grupper er uvurderlig,” siger Thit Aaris-Høeg.

Behov for stabil finansiering

Det er svært at drive en organisation og lægge en fornuftig strategi for arbejdet med udsatte og sårbare, når der er for mange opgaver, for få ressourcer og en meget ustabil finansiering, som er nogle af de primære årsager, som lederne fremhæver i spørgeskemaundersøgelsen til, at de overvejer at stoppe.

En del af løsningen kan ligge i tiltag, som regeringen lægger op til i sit regeringsgrundlag. Bl.a. vil regeringen igangsætte et arbejde om en ny model for en stabil grundfinansiering af civilsamfundsorganisationerne.

”Vi håber, at tallene i undersøgelsen belyser behovet for et mere stabilt grundlag for de små og mellemstore organisationer. Vi får brug for de ekstra ressourcer i fremtidens velfærdssamfund, hvor den ene krise ifølge eksperter vil afløse den næste. Og når tusindvis af mennesker står klar til at lave frivilligt socialt arbejde, skal der være nogen, der organiserer og administrerer det, så vi sikrer, at hjælpen når ud der, hvor det er vigtigst – og på den rigtige måde,” siger Thit Aaris-Høeg.